PSO – Ngày 01/01/2023 (nhằm 10 tháng Chạp năm Nhâm Dần), chùa Đăng Pháp (thôn 2, xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước), thuộc tông phong Tổ đình Hoằng Pháp tổ chức khóa tu Một ngày an lạc.

Vào lúc 8h30, quý Phật tử vân tập lên chánh điện, bước vào thời khoá công phu niệm Phật và đi kinh hành do Đại đức Thích Tâm Chiếu hướng dẫn. Sau đó, Đại đức Thích Tâm Hướng trụ trì chùa Suối Pháp đã quang lâm giảng đường chia sẻ pháp thoại cùng đại chúng qua chủ đề: “Mỗi ngày một niềm vui”.

Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta thường có nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Khi thì vui, khi cảm thấy buồn, đôi khi lại rơi vào hoàn cảnh bế tắc. Tất cả cảm xúc tiêu cực hay tích cực ấy sẽ ảnh hưởng đến đời sống hằng ngày nếu chúng ta bị lôi kéo bởi các cảm thọ ấy. Với góc nhìn của nhà Phật, cảm xúc tích cực hay tiêu cực đều xuất phát từ trong tâm của chúng ta. Nếu tâm suy nghĩ điều thiện và hành thiện thì tâm được an vui, ngược lại tâm nghĩ điều bất thiện và làm việc bất thiện khổ não cũng theo sau đó. Người Phật tử mỗi ngày nên sống trong tỉnh thức, chánh niệm, tự mình tạo niềm vui cho bản thân bằng cách giữ thân, khẩu, ý thanh tịnh không để chúng bị nhiễm ô. Vì sao? Tu chính là sửa, sửa sai thành đúng, khổ thành vui, trói buộc thành giải thoát. Người cầu vui cho bản thân mình trước phải suy nghĩ tích cực, tâm hướng thiện hướng thượng. Trong kinh Pháp Cú, đức Phật dạy:

“Gieo đau khổ cho người

Mong cầu lạc cho mình

Bị hận thù buộc ràng

Không sao thoát hận thù”

Người sống đời tỉnh thức, chánh niệm, thường phòng hộ, nhiếp phục sáu căn, không để nhiễm sáu trần, điều và nhiếp phục tâm làm cho nó không buông lung, làm được như thế đời sống của chúng ta sẽ có thêm nhiều niềm vui và cuộc sống thêm thăng hoa.

Sau thời pháp thoại, quý Phật tử vân tập về trai đường cúng quá đường và thọ trai.

Buổi chiều là thời khóa công phu niệm Phật và tổng kết cuối năm. Ban tổ chức ghi nhận ý kiến của quý Phật tử về những việc còn thiếu sót trong các khoá tu năm vừa qua.

Ngày tu khép lại trong niềm hoan hỷ của đại chúng.

Phật giáo huyện Bù Đăng