PSO – Tối ngày mồng 6 tháng Giêng, tại chùa Long Phước (phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước) Thượng toạ Thích Linh Viên, Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Bình Phước, trụ trì chùa Long Phước đã tổ chức khai kinh tại đàn tràng pháp hội Dược sư cầu quốc thái dân an, nguyện Phong điều võ thuận.

Tại đàn tràng, Thượng toạ và Ban lễ sư cùng bà con Phật tử và nhân dân trong địa bàn đã trang nghiêm cử hành nghi thức khai kinh cầu nguyện, dâng sớ cầu an cho bách gia trăm họ và nghi thức đốt nến truyền đăng, thí thực cô hồn góp lời cầu cho Quốc thái dân an, nguyện Phong điều võ thuận.

Sau buổi lễ, Thượng toạ Sám chủ có lời chúc lành đến quý phật tử và các gia đình trong một năm được nhiều sức khoẻ và sở cầu, sở nguyện được viên thành. Thượng toạ đã có vài lời sách tấn về ý nghĩa lễ cầu an, bên cạnh việc đến chùa làm lễ, các vị trong gia đình phải biết làm nhiều việc thiện, tạo nhiều công đức để cho các tai ách trong một năm được tiêu trừ.

Buổi lễ được hoàn mãn trong niềm hỷ lạc của toàn thể Phật tử và bà con nhân dân tại địa phương.

An Huyền Vy