PSO – Sáng ngày 29/6/2022 (nhằm ngày 1/6 năm Nhâm Dần), tại chùa Trúc Lâm (xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng) đã trang nghiêm tổ chức khoá tu “Một Ngày An Vui” cho Phật tử S’Tiêng tại địa phương.

Quang lâm về thuyết giảng cho buổi tu học là Thượng toạ Thích Minh Vũ, Phó ban kiêm Trưởng ban Hoằng pháp BTS PG tỉnh Bình Dương.

Với những chia sẻ thấm nhuần tinh thần đạo lý, chuyển hoá ưu phiền thành hỷ lạc trong đời sống nhiều khó khăn hiện nay. Bên cạnh đó Thượng toạ cũng giảng sâu hơn về ý nghĩa và bổn phận người Phật tử tại gia, muốn tin sâu vào Tam bảo phải hiểu và trở về nương tựa Phật, Pháp, Tăng sẽ giúp chúng ta có sự tinh tấn cần thiết trong việc tu tập.

Theo Thượng toạ Thích Bửu Khánh, Trưởng ban Kinh tế Tài chánh BTS PG tỉnh, Trưởng ban tổ chức khoá tu: Bù Đăng là huyện còn nhiều khó khăn, đồng bào S’tiêng nhiều, với tâm mộ đạo cao, cần nhiều khoá tu hơn nữa để giúp họ hiểu hơn về giáo lý Phật đà. Do vậy hàng tháng chùa Trúc Lâm đều tổ chức khoá tu Một Ngày An Vui ngõ hầu tạo điều kiện cho Phật tử có nơi thính pháp lễ Phật tu tập chuyển hóa thân tâm.

Sau thời Pháp thoại, Phật tử đã phát tâm cúng dường trai tăng cho 15 vị Tăng đang an cư tại đây.

CTV