PSO- Ngày 28/7/2019, tại chùa Đức Hạnh -thôn Phước Sơn, xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước, Gia đình Phật tử (GĐPT) Đức Hạnh đã tổ chức buổi sinh hoạt, rèn luyện kỹ năng sống cho Đoàn sinh GĐPT.

Trước khi bắt đầu buổi rèn luyện kỹ năng, các anh chị Huynh trưởng đã hướng dẫn các đoàn sinh đã đảnh lễ Tam Bảo, chào cờ GĐPT Việt Nam, thông qua chương trình của ngày sinh hoạt.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Phước Ngô

 

The post Bình Phước: Chùm ảnh Một ngày Rèn luyện kỹ năng sống của GĐPT chùa Đức Hạnh appeared first on Phật Sự Online Miền Đông.