Sáng ngày 22/6, tại chùa Quảng Phước (tỉnh Bình Phước), huynh đệ tông môn và môn đồ pháp quyền đã trang nghiêm tưởng niệm Lễ Tiểu tường cố Ni trưởng Thích nữ Như Thông.

Cung nghinh chư Tôn đức quang lâm

Quang lâm chứng minh có: Hoà thượng Thích Minh Hiền, Nguyên Trưởng Ban Trị sự PG quận 3, TP.HCM; Hoà thượng Thích Thiện Ý, Cố vấn Ban Trị sự PG quận 3, TP.HCM; Thượng toạ Thích Thiện Lạc, Trưởng Ban Trị sự PG tỉnh Vĩnh Long; Thượng toạ Thích Linh Viên, Trưởng Ban Nghi lễ PG tỉnh Bình Phước; Thượng toạ Thích Tâm Thuận, Trưởng Ban Trị  sự PG Thị xã Phước Long; Đại đức Thích Thiện Châu, Phó Trưởng Ban TT Ban Trị sự PG quận 3, TP.HCM; cùng chư Tôn đức Ban Trị sự PG tỉnh Bình Phước, chư Tăng Ni các nơi đồng tham dự.

Hoà thượng Thích Thiện Ý niệm hương bạch Phật

Lễ tưởng niệm bắt đầu bằng nghi thức khai kinh, bạch Phật và cung tiến Giác linh do Hoà thượng Thích Thiện Ý đương vi sám chủ, chư Tăng Ni đồng hộ đàn và đông đảo Phật tử cùng hộ niệm.

Đại đức Thích Thiện Châu, sám chủ nghi thức Cung tiến Giác linh

Sau đó, môn đồ đệ tử thỉnh Linh cốt cố Ni trưởng Thích nữ Như Thông đến Bảo tháp đã xây dựng trong khuôn viên chùa Quảng Phước để làm lễ an vị.

Tại nơi Bảo tháp, chư Tôn đức chứng minh quang lâm niêm hương, tụng kinh, sái tịnh và cầu nguyện cho lễ nhập tháp được thành tựu đúng như pháp.

Chư Tôn đức sái tịnh bảo tháp

Đồng thời, nhất tâm tưởng niệm một năm ngày viên tịch của Ni trưởng Thích nữ Như Thông, nguyện cầu Giác linh Ni trưởng được cao đăng thượng phẩm, quả chứng vô sanh.

Thay mặt Tông môn, Ni trưởng Thích nữ Viên Giác, cung tuyên tiểu sử.
Ni sư Thích nữ Huệ Huê xúc động dâng lời cảm niệm
Thượng toạ Thích Lệ Lạc ban đạo từ sách tấn đến Môn đồ đệ tử, tiếp nối hạnh nguyện của Ân sư

Để thể hiện tinh thần tri ân và báo ân, môn đồ pháp quyến đã thành kính thiết lễ trai tăng dâng lên cúng dường mười phương Tam Bảo, hiện tiền chư Tôn đức chứng minh cho công đức được thành tựu để hồi hướng lên Giác linh cố Ni trưởng Ân sư nơi Phật quốc.

Được biết, Ni trưởng Thích nữ Như Thông sinh năm Quý Tỵ (1953), tại xã Đạo Thạnh, Mỹ Tho, Tiền Giang. Xuất gia tu học năm 21 với Ni trưởng Như Ngộ, chùa Phổ Đức, được ban pháp danh Viên Thông, pháp hiệu Như Thông, tự Nguyên Kim, thuộc dòng Lâm tế chánh tông đời thứ 44.

Sinh thời Ni trưởng từng đảm nhiệm Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN Quận 3, TP.HCM; Trụ trì Niệm Phật Đường Liên Trì, Quận 3; Viện chủ chùa Quảng Phước, TX Phước  Long, tỉnh Bình Phước.

Khi hoá duyên đã mãn, Ni trưởng thuận thế vô thường, xã bỏ thân ngũ uẩn, viên tịch ngày 5-7-2021 (nhằm ngày 26-5-Tân Sửu), tại Niệm Phật Đường Liên Trì Trụ thế 69 năm, hạ lạp 40 năm.

Đăng Huy