Theo thông lệ mỗi nửa tháng ngày 15 và 30 (tháng thiếu 29) chư Tăng Ni trên toàn tỉnh vân tập về Văn Phòng BTS – chùa Quang Minh, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước để thính pháp do chư Tôn đức Trung Ương Giáo Hội về chia sẻ.

Sáng ngày 27-07-2018 (nhằm ngày 15-06 -Mậu Tuất),  Ban Tổ chức trường hạ tỉnh Bình Phước đã cung thỉnh Thượng tọa Thích Phước Nghiêm,  UV HĐTS, Phó Ban Thường trực Ban Hướng Dẫn Phật tử TƯGH quang lâm và thuyết pháp cho gần 300 hành giả an cư.

Trong lần bố tát này, TT. Thích Phước Nghiêm,  Uỷ viên HĐTS, Phó Ban Thường trực Ban Hướng Dẫn Phật tử TƯGH đã chia sẻ những kinh nghiệm hoằng pháp nơi vùng sâu vùng xa. Trong thời pháp thoại, Thượng toạ nhấn mạnh: “ Hoằng pháp vùng sâu, vùng xa cần nhất sự dấn thân, vì xét cho cùng chúng ta được đào tạo từ các Thành phố, nơi thành thị, khi về quê đời sống và cách hành đạo cũng khác dẫn đến nhiều Tăng Ni dễ thối tâm. Vì vậy, chư Tôn đức Tăng Ni nên chú ý Hoằng pháp mà thiếu phương pháp thì dễ thất bại”.

TT. Thích Phước Nghiêm, Uỷ viên HĐTS, Phó Ban Thường trực Ban Hướng Dẫn Phật tử TƯGH chia sẻ những kinh nghiệm hoằng pháp nơi vùng sâu vùng xa.

Toàn thể chư hành giả an cư hoan hỷ lãnh thọ lời chia sẻ của Thượng tọa và lấy đó làm hành trang trên bước đường hoằng pháp lợi sanh, tiến tu đạo nghiệp của mỗi người.

Quang cảnh thời pháp thoại

Trước khi kết thúc thời pháp thoại, Thượng tọa nguyện cầu cho chư Tôn đức thường trực BTS PG tỉnh thân tâm thường lạc, phật sự viên thành và Ngài cũng chúc các hành giả an cư hai hạ trường cũng như quý Phật tử luôn an lạc, thành tựu tam vô lậu học, phước huệ trang nghiêm, bồ đề tâm kiên cố, thành tựu mọi công đức và đặc biệt là luôn phát triển các thiện căn để đưa GHPGVN ngày càng phát triển hơn nữa.

 

Ban TTTT PG tỉnh Bình Phước