PSO – Sáng ngày 30/5/2022( nhằm ngày 1/5 Nhâm Dần) tại chùa Trúc Lâm (xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng) đã diễn ra khoá tu học thường niên cho nam nữ Phật tử tại địa phương.

Vào các ngày 14 và mùng 1 hàng tháng, chùa Trúc Lâm luôn tổ chức tu học cho Phật tử. Ngoài thời niệm Phật kinh hành, hội chúng còn được thính pháp nghe kinh từ Thượng toạ Thích Bửu Khánh- Trưởng Ban KTTC BTS PG tỉnh. trụ trì chùa Trúc Lâm, trưởng ban tổ chức khoá tu.

Nhân mùa An cư kiết hạ PL.2566 để đạo tâm quý nam nữ Phật tử được tăng trưởng, Thượng toạ Trưởng ban tổ chức cung thỉnh Thượng toạ Thích Chơn Lý – Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp BTS PG tỉnh về tại đạo tràng thuyết giảng với đề tài.

”Hạnh Phúc Cha Mẹ Là Hạnh Phúc Của Con Cái”.

Trong bài giảng Thượng toạ giảng sư nói nên công ơn cao vời của các bậc cha mẹ, sự hy sinh để con được cuộc sóng nhiều hành phúc, cách sống để chuyển hoá khổ đâu, khó khăn trong đời sống người Phật tử tại gia.

Được biết chùa Trúc Lâm cũng là nơi tự túc an cư của hơn 20 hành giả câu hội về đây tu tập. Ngày 15 và 30 hàng tháng âm lịch chư Tăng cùng nhau câu hội về chùa Tỉnh Hội – Văn phòng BTS PG tỉnh để bố tát, tụng giới.

CTV