Bình Thuận: Chùa Hiệp Phước long trọng thiết lễ Vu Lan Báo hiếu

0

PSO- Sáng ngày 17/8/2019 (17/7 Kỷ Hợi) tại chùa Hiệp Phước- xã Chí Công, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, Đại đức Trụ trì Thích Nguyên Chánh cùng bổn Đạo Phật tử long trọng thiết lễ Vu Lan Báo hiếu.

Quang lâm chứng minh và tham dự có sự hiện diện của HT.Thích Minh Thiệt – Chứng minh BTS GHPGVN huyện Tuy Phong; HT.Thích Thiện Hoa – Chứng minh BTS GHPGVN huyện Hàm Thuận Nam; TT.Thích Phước Túc – Trưởng Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh, Trưởng BTS GHPGVN huyện Tuy Phong, cùng chư Tôn tịnh đức Tăng Ni Trụ trì các tự viện trong tỉnh.

Buổi sáng vào lúc 8 giờ, sau khi Ban Kinh Sư quang lâm đàn tràng niêm hương bạch Phật, Khai Kinh, Hưng tác thượng Phan, Cúng ngọ… Ban Tổ chức đã cung thỉnh chư Tôn đức quang lâm trai đường chứng minh lễ tác pháp cúng dường Trai Tăng.

ĐĐ.Trụ trì đã dâng lời tác bạch cúng dường: Hôm nay nhân mùa Vu Lan Báo hiếu chúng con thiết lễ trai nghi cúng dường mười phương chư Phật cùng hiện tiền chư Tôn thiền đức Tăng Ni, nguyện cầu đất nước thái bình, nhân dân an lạc, nhà nhà thấm nhuần Chánh Pháp, người người đầy đủ trí bi…

Đại diện chư Tôn đức chứng minh, HT.Thích Thiện Hoa đã tán thán công đức của ĐĐ.Trụ trì cùng hàng thiện tín đã cùng nhau thiết lễ cúng dường như Pháp; đồng thời, nhắn nhủ đại chúng phải luôn chăm sóc cha mẹ khi trái nắng trở trời, biết kính trên nhường dưới, làm nghề nghiệp được pháp luật công nhận, phù hợp truyền thống văn hóa Việt Nam, để vun bồi cội phước:

“Được cung phụng mẹ cha

Yêu thương gia đình mình

Được hành nghề thích hợp

Là phước đức lớn nhất”

Đại diện Ban tổ chức đã dâng lời cảm niệm tri ân chư Tôn đức Tăng Ni; cảm ơn các cấp chính quyền đã tạo điều kiện thuận cho việc tổ chức, cảm niệm công đức của toàn thể Phật tử đã về đây tham dự và góp phần cho buổi lễ thành công tốt đẹp.

Nguyên Hảo

The post Bình Thuận: Chùa Hiệp Phước long trọng thiết lễ Vu Lan Báo hiếu appeared first on Phật sự Online Miền Trung.