Bình Thuận: Chùa Quảng Đức – Lễ Hiệp kỵ chư Hòa thượng khai sơn, Trụ trì

0

PSO – Sáng ngày 22.02.2019 ( ngày 18 tháng Giêng năm Kỷ Hợi) tại Đạo tràng chùa Quảng Đức – thị xã LaGi – Bình Thuận, ĐĐ. Thích Đức Thành – phó trưởng BTS GHPG thị xã LaGi, trụ trì chùa Quảng Đức, thừa hành hòa thượng Viện Chủ, trang nghiêm thiết lễ Tưởng niệm – Hiệp Kỵ chư Hòa Thượng khai sơn, trụ trì qua các thời kỳ.

Quang lâm chứng minh có sự hiện diện quý báu của trưởng lão HT. Thích Trừng Khiết – Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPG tỉnh, viện chủ chùa Quảng Đức; TT. Thích Quảng Nhàn – Viện chủ chùa Cam Bình; TT. Thích Minh Quý – trụ trì chùa Phước Trí, cùng chư Tăng ni trong thị xã và đông đảo Phật tử gần xa đồng tham dự.

Buổi lễ bắt đầu là nghi thức cúng ngọ, sau đó là dâng hương tưởng niệm và cúng Giác linh. Để bổn tự ân triêm công đức, cung thỉnh chư tôn đức thọ trai và hồi hướng, buổi lễ thành tựu viên mãn.

CTV: Nguyên Hảo