PSO- “Ân giáo dưỡng một đời nên huệ mạng. Nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền”. Sáng ngày 19/ 3/ 2019 ( 14/ 2/ Kỷ Hợi) Đại đức Thích Hồng Nhã – Trụ trì chùa Xuân Thọ – TP. Phan Thiết, cùng Tăng chúng và Phật tử trang nghiêm thiết lễ Tưởng niệm cố HT. Thích Ấn Nghiêm.

Quang lâm chứng minh và tham dự có HT. Thích Huệ Tánh – Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS PG tỉnh; HT.Thích Minh Trí – Chứng minh BTS PG tỉnh; HT. Thích Thiện Hoa – chứng minh BTS PG huyện Hàm Thuận Nam, chư Tôn đức Tăng Ni trong toàn tỉnh, và đông đảo Phật tử gần xa cùng tham dự.

Cố Hòa thượng húy thượng Tâm hạ Trực, tự Hạnh Đoan, hiệu Ấn Nghiêm, sanh năm Tân Dậu, Viên tịch ngày 14/2/Ất Dậu, trụ thế 85 tuổi; nguyên Phó Hiệu trưởng trường Trung cấp Phật học tỉnh Bình Thuận, Trụ trì chùa Xuân Thọ.

Sau khi Ban Kinh sư cử hành nghi thức Cúng Ngọ, Tiến linh, chư Tôn đức Tăng Ni đã cung đối Tổ đường thành kính dâng hương tưởng niệm nguyện giác linh cao đăng Phật quốc.

Để tưởng nhớ công đức của Bậc thầy khả kính đã khai tâm mở trí, môn đồ pháp quyến cung thỉnh chư Tôn thiền đức Tăng Ni quang lâm Trai đường chứng minh cho lễ tác pháp cúng dường Trai tăng.

Thay mặt chư Tôn đức chứng minh, HT. Thích Minh Trí đã ban Đạo từ: tán dương công đức toàn thể môn nhơn pháp quyến, thế quyến; đồng thời nhắc nhở toàn thể môn đồ pháp quyến phải tinh tấn tu tập , huynh đệ phải lục hòa cộng trụ, biết đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ nhau, phát triển ngôi già lam Xuân Thọ ngày một hưng thịnh,… đó chính là cách báo ân tốt nhất.

Đại đức Trụ trì xin y giáo phụng hành và phát biểu cảm tạ. Không khí tri ân báo ân lan tỏa nơi chốn thiền môn, người người lắng lòng tưởng nhớ về bậc ân sư khả kính.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận, xin gởi đến quý bạn đọc:

 

Nguyên Hảo