PSO- Theo quy luật Thiền môn: vào ngày cuối tháng và giữa tháng, Tăng đoàn nhóm họp ôn lại Giới bổn để trưởng dưỡng thiện căn tịnh trừ cấu uế; do vậy sáng ngày 29/5/2022 (nhằm ngày 29/4 Nhâm Dần) Ban Chức sự trường Hạ Tòng lâm Vạn Thiện (phường Phú Thủy, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) đã tổ chức Kỳ Bố tát đầu Hạ cho chư hành giả an cư.

Quang lâm buổi trùng tuyên giới bổn có HT.Thích Minh Trí- chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Thiền chủ trường Hạ; HT.Thích Minh Nhật, ủy viên HĐTS, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh;HT. Thích Thiện Hoa, HT. Thích Tích Quang, TT. Thích Thông Triêm – đồng Phó Thiền chủ. Chư hành giả an cư cùng đại diện trường Hạ Bình Quang Ni Tự  đến cầu giáo giới.

Toàn thể hành giả lắng lòng, đón nhận lời vàng giới bổn, từ đó soi lại mình, chuyển hóa nội tâm, trang nghiêm tịnh độ, vững vàng trên hành trình giác ngộ giải thoát.

Sau buổi trùng tuyên giới bổn, toàn thể hành giả vân tập nơi trai đường, thực hiện nghi thức cúng Quá đường.

Sáng cùng ngày, Sư cô Thích Nữ Phong Thanh, trụ trì chùa Long Hải, TP.Phan Thiết cùng nhóm Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa Bổn môn; nhóm Tuỳ Tâm huyện Châu Đức tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cúng dường tịnh tài và tịnh vật đã trở về trường Hạ cúng dường tịnh tài, tịnh vật đến chư hành giả an cư.

Nguyên Hảo