Hôm nay, ngày 1/8/2018 (20/6/ Mậu Tuất), tại chùa Bát Nhã (Chí Công, Tuy Phong, Bình Thuận), hàng để tử Tại gia Xuất gia long trọng thiết lễ mừng Đại thọ (90 tuổi) Trưởng lão Hoà thượng Thích Thiện Huệ – Thành viên HĐCM GHPGVN, chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Bình Thuận, Viện chủ chùa Bát Nhã, trụ trì chùa Vạn Thiện.

Về tham dự Lễ mừng Thọ có sự hiên diện của HT. Thích Minh Trí, HT. Thích Giác Sơn – đồng Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Bình Thuận; HT. Thích Minh Nhật – UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh ; HT. Thích Thiện Hoa, HT. Thích Minh Thiệt, HT. Thích Phước Diệu, hiệp cùng chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, chư Đại đức Tăng ni trong tỉnh và đông đảo thiện nam tính nữ, bà con thân bằng quyến thuộc gần xa đồng về dự lễ.

Về phía chính quyền có sự hiện diện của Ông Nguyễn Viết Triều – Phó Chủ tịch UBMTTQ VN tỉnh Bình Thuận và cùng phái đoàn cũng về chúc mừng.

Buổi lễ diễn ra như sau: Cung thỉnh chư Tôn đức quang lâm là ổn định đạo tràng, niệm Phật cầu gia bị, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự, dâng hoa cúng dường, hàng đệ tử Xuất gia, tại gia dâng lời chúc mừng Khánh tuế Ân sư, lời cảm niệm của Gia tộc họ Bùi, Phật tử Dâng trà cúng dường, Chư tôn đức Tăng ni, Phật tử Tặng quà lưu niệm đến Trưởng lão Hòa thượng, sau đó cảm tạ hồi hướng. Buổi lễ diễn ra trang nghiêm thanh tịnh và thấm tình đạo vị.

Nhân ngày Lễ mừng Đại thọ của Trưởng lão HT. Thích Thiện Huệ, Đại đức Thích Đức Thành – Trụ trì chùa Quảng Đức (Thị xã Lagi) có dâng bài thơ kính chúc mừng lên Trưởng lão Hòa Thượng, bài thơ như sau :

KÍNH dâng lời bạc, đến với Ngài,
MỪNG Người cửu trụ, chốn trần ai.
ĐẠI thừa phương tiện, tuyên diệu pháp,
THỌ đạo lẫn đời, một không hai.
HOÀ bình nhân thế, tâm an lạc,
THƯỢNG tôn giới đức, thắng tiền tài.
THIỆN hành Phật sự, lưu muôn thuở,
HUỆ Phật chân như, tỏa bóng Ngài.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Ban TTTT Phật giáo Bình Thuận