Sáng nay, ngày 28/7/2018 (16/6/Mậu Tuất), tại đạo tràng chùa Phước Bình (phường Tân An, thị xã Lagi), Đại đức Thích Thông Lý – Trụ trì chùa Phước Bình hiệp cùng Môn nhơn Tứ chúng thiết lễ Húy kỵ lần thứ 13 cố Hòa thượng Ân sư viện chủ chùa Phước Bình húy thượng Thị hạ Băng tự Hạnh Đạo hiệu Viên Thành. Ứng trần năm Quý Mùi. Viên tịch năm Bính Tuất, ngày 16 tháng 7. Trụ thế 64 năm; Hạ lạp 36 năm.

Về chứng minh và dự Lễ có sự hiện diện của: Đức trưởng lão HT. Thích Trừng Khiết – Thành viên HĐCM, Viện chủ chùa Quảng Đức, TX. Lagi; HT. Thích Đức Quang – Trú xứ chùa Hội Khánh tỉnh Bình Dương; HT. Thích Viên Chánh – Trụ trì chùa Thiền Lâm – TP. HCM; Hiệp cùng chư tôn Thượng tọa tịnh đức Tăng ni và đông đảo Phật tử về dự lễ.

Chương trình lễ diễn ra như sau: 7h00 Cung nghinh chư Tôn đức quang lâm; Đón tiếp quan khách, Phật tử. 8h30 Cúng ngọ và Cúng tiến Giác linh; Sau đó cung thỉnh chư tôn Hòa thượng chứng minh cùng đại chúng đối trước Tổ đường dâng hương Tưởng niệm đến Giác linh.

Tiếp theo cung thỉnh quang lâm Trai đường cúng dường trai tăng. Sau khi chư Tôn đức an tọa, Môn nhân tứ chúng tác bạch duyên sự Cúng dường; Cung thỉnh HT. Thích Đức Quang, đại lao chư Hòa thượng chứng minh có đôi lời huấn từ đến Môn nhơn tứ chúng. Hòa thượng tán dương công đức của thầy Trụ trì và khuyến tấn toàn thể Phật tử tu học chân chánh đúng theo lời Phật dạy; Sau đó cử hành nghi thức Quá đường. Cảm tạ và hồi hướng.

Buổi lễ diễn ra trang nghiêm thanh tịnh và thành tựu viên mãn.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được trong buổi Lễ:

 

  

Ban TTTT Phật giáo Bình Thuận