PSO- Sáng 01/10/2019 (nhằm ngày 03/9 Kỷ Hợi) tại đạo tràng chùa Kỳ Viên (xã Tân Xuân, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) môn đồ Pháp quyến đã trang nghiêm tổ chức Lễ Húy kỵ lần thứ 10 TT.Thích Thông Định- Khai sơn chùa Kỳ Viên.

 Quang lâm chứng minh buổi lễ có HT. Thích Trừng Khiết – Viện chủ chùa Quảng Đức, TX. La-Gi; HT.Thích Giác Minh – Trụ trì chùa Thạch Long- huyện Hàm Tân; HT.Thích Ấn Chánh – Trụ trì chùa Pháp Hội, TX. La-Gi. Chư Tôn đức Tăng Ni và thiện nam tín nữ trong và ngoài huyện Hàm Tân cùng về thắp hương tưởng niệm.

Cố Thượng tọa Khai sơn chùa Kỳ Viên, húy Nguyên Phát, tự Thông Định. Hưởng Thọ: 73 năm; Hạ lạp: 37 năm.

Được biết, trong ngày 30/9/2019, Bổn tự đã cung thỉnh Ban Kinh Sư thiết lễ Khai Kinh, Phổ thí âm linh cô hồn, kỳ siêu bá tánh bổn đạo, nguyện cầu âm siêu dương thạnh, quốc thái dân an. Buổi tối cùng ngày là Lễ Thắp nến Tưởng niệm.

Ngày 01/10/2019, tại buổi lễ, sau khi chư Tôn đức Ban Kinh sư cử hành Lễ cúng Ngọ, truy tiến Giác linh…; chư Tôn Hòa thượng Chứng minh đã trở về Tổ đường thắp hương tưởng niệm cố Thượng Tọa.

Để tỏ lòng báo đáp thâm ân Bổn sư, Ân sư Ban Tổ chức cung thỉnh chư Tôn đức quang lâm Trai đường, chứng minh Lễ cúng dường trai tăng, hồi hướng công đức đến giác linh Bậc Tôn sư khả kính.

ĐĐ.Thích Chúc Thiện, thay mặt Ban Tổ chức đã dâng lời tác bạch, ôn lại lời giáo huấn của Tôn sư, đồng thời phát nguyện nghiêm trì giới luật, hoằng pháp lợi sanh, để báo đáp ân giáo dưỡng trong muôn một:

“Thầy đã quẩy dép về Tây.

Chúng con tiếp bước dựng xây đạo tràng.

Giới Định huân tập vững vàng

Độ sanh hạnh nguyện, nhịp nhàng thực thi…

Thay mặt, Ban Chứng minh, HT.Thích Giác Minh Ban Đạo từ, tán thán tinh thần tri ân báo ân của hàng môn nhơn tứ chúng đã thiết lễ Húy kỵ như pháp.

Nguyên Hảo

The post Bình Thuận: Lễ Húy kỵ TT.Thích Thông Định- Khai sơn chùa Kỳ Viên appeared first on Phật sự Online Miền Trung.