PSO- Từ ngày 1 đến ngày 3/10/2022, Thượng tọa Thích Quảng Mỹ, trụ trì chùa Tường Xuân (Chợ Lầu, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) đã trang nghiêm tổ chức lễ Kỳ siêu bạt độ anh linh anh hùng liệt sĩ và bá tánh hương linh trong tỉnh Bình Thuận.

Buổi tối ngày 1/10/2022, được sự tài trợ của doanh nghiệp Nhà Gốm (TP.HCM), Ban Tổ chức cùng đại diện Sở Lao động Thương binh xã hội tỉnh đã cử hành lễ thắp 2000 ngọn nến tưởng niệm tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

Trong ngày 2 tháng 10, Ban Nghi lễ do Thượng tọa Thích Pháp Đăng (Đồng Nai) làm Sám chủ đã cử hành nghi thức kỳ Siêu, giải oan bạt độ, sám hối, thuyết linh…

Ngày 3/10/2022, Ban Tổ chức cung thỉnh HT.Thích Giác Định – Chứng minh Ban trị sự Phật giáo huyện Bắc Bình; HT.Thích Trí Huệ – Phó trưởng Ban trị sự Phật giáo tỉnh; TT. Thích Thông Triêm – Phó Thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh; HT. Thích Phước Túc – Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo huyện Tuy Phong; TT.Thích Nguyên Sắc – Trưởng Ban Trị sự Phật giáoTP. Phan Thiết; chư Tôn thiền đức trong huyện đồng quang lâm chứng minh lễ tưởng niệm.

Nguyên Hảo