PSO- Sáng 12/9/2022 (nhằm ngày 17/8 Nhâm Dần) chư Tăng chùa Kỳ Viên (xã Tân Xuân, huyện Hàm Tân) đã tổ chức lễ chú nguyện rót đồng đúc Đại hồng chung nặng 1 tấn và Trai đàn chẩn tế cầu siêu hương linh bá tánh.

Quang lâm chứng minh và chú nguyện có Hòa thượng Thích Ấn Chánh – Phó  Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Sám chủ đàn tràng; Thượng Tọa Thích Pháp Huệ – Trưởng Ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo thị xã Lagi; Đại đức Thích Nguyên Quả – Phó Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo huyện. Chư Tôn đức thiền đức Tăng Ni và thiện nam tín nữ Phật tử trong và ngoài huyện đồng về tham dự.

Đại Hồng chung là pháp khí quan trọng trong chốn tòng lâm (Phật giáo Bắc truyền): Khi người thỉnh chuông an trú trong chánh niệm, tâm đầy lòng bi mẫn thì tiếng chuông sẽ giúp người nơi cõi khổ được vui.

Thừa ủy nhiệm của Đại đức Thích Vạn Bảo- trụ trì chùa, Đại đức Thích Chúc Thiện đã cung thỉnh chư Tôn đức quang lâm Chánh điện, niêm hương bạch Phật chứng minh gia hộ Phật sự được châu viên.

Chư Tôn đức đã cử hành nghi thức sái tịnh đạo tràng; đại chúng đồng trì tụng chú Đại bi, nguyện cầu chư Phật mười phương gia hộ việc đúc Đại Hồng chung được thành tựu viên mãn. Sau đó, nhóm nghệ nhân đúc đồng Huế thực hiện việc rót đồng vào khuôn.

Tiếp đến, chư Tôn Thiền đức đã tụng Kinh Địa Tạng và đăng đàn chẩn tế,.. kỳ siêu bá tánh chư hương linh, cô hồn siêu sanh thoát hóa.

Sau cùng, Ban Tổ chức cung thỉnh chư Tôn đức quang lâm trai đường chứng minh lễ cúng dường trai tăng, hồi hướng công đức chúc nguyện gió hòa mưa thuận, nhân dân an lạc, thiện pháp tăng trưởng.

Được biết, đầu tháng 9 năm 2022, tại chùa Kỳ Viên đã đưa Bếp Chay 0 đồng vào hoạt động từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần và các ngày Rằm, mùng Một hàng tháng, phục vụ đồng bào miễn phí đã góp phần vào công tác an sinh xã hội của địa phương.

Minh Vĩnh