PSO – Ngày 07/8/2022, Ban Trị sự GHPGVN thị xã Lagi đã trang nghiêm tổ chức lễ tác pháp Tự tứ truyền thống kết thúc mùa An cư kiết hạ PL. 2566 và lễ Vu lan Báo hiếu tại Trường hạ Tổ đình Pháp Hội

Quang lâm chứng minh buổi Lễ tác pháp Tự tứ có sự chứng minh của có Hoà thượng Thích Ấn Chánh – UV HĐTS, Phó BTS Phật giáo tỉnh Bình Thuận, chứng minh Ban Trị sự Phật giáo thị xã Lagi, Thiền Chủ, Tuyên Luật sư kiêm Hoá Chủ; Thượng toạ Thích Pháp Huệ – Trưởng Ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh Bình Thuận, trưởng Ban Trị sự, trưởng Ban Tăng sự Phật giáo thị xã Lagi.

Nhân dịp chư Tăng Tự Tứ, đạo tràng chùa Pháp Hội cùng quý Phật tử tai khu vực cũng đã trang nghiêm, sắm sang lễ vật làm Lễ dâng y, Cảm niệm vu lan, cài hoa hiếu hạnh, cúng dường trai tăng lên Chư tôn đức Tăng, ngõ hầu nhờ tha lực của chư Tăng cầu nguyện cho Cửu huyền thất tổ được siêu sinh tịnh độ, cha mẹ hiện tiền được thăng long. phước thọ

Buổi lễ kết thúc trong sự trang nghiêm, xúc động với tất cả mọi người tham dự.

Liên Duyên