Bình Thuận: Lễ Tưởng niệm Tổ khai sơn chùa Quảng Ân

75

Sáng nay, ngày 29/7/2018 (17/6/Mậu Tuất), tại Tổ đình Quảng Ân (Tân Nghĩa, Hàm Tân, Bình Thuận) Trưỡng  lão HT. Thích Trừng Khiết – Viện chủ Tổ đình hợp cùng môn nhơn tứ chúng thiết Lễ tưởng niệm lần thứ 40 cố HT.Thích Hồng Ân tổ sư Khai sơn.

Về chứng minh và dự lễ có: Trưởng lão HT.Thích Thiện Huệ, Trưởng lão HT. Thích Huệ Tánh – đồng Thành viên HĐCM GHPGVN; HT. Thích Giác Minh, HT. Thích Minh Trí – đồng Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Bình Thuận; HT. Thích Thiện Hoa – Chứng minh BTS GHPGVN huyện Hàm Thuận Nam; Hợp cùng chư Tôn tịnh đức Tăng ni và đông đảo Phật tử tham dự.

Buổi lễ diễn ra như sau: Cử hành nghi thức Cúng ngọ và Cung tiến Giác linh; Cung thỉnh chư Tôn đức quang lâm đàn tràng, dâng hương Tưởng niệm đến Hòa thượng Tổ sư. Tiếp theo là nghi thức cúng dường Trai tăng.

Bằng tâm thành kính của toàn thể đạo tràng tứ chùng, buổi Lễ diễn ra trang nghiêm, thanh tịnh và thành công tốt đẹp.

Xin ghi lại đôi dòng tiểu sử cố Đại lão HT. Thích Hồng Ân (1914-1978),  Khai sơn chùa Phước Lộc – Quảng Ngãi; Khai sơn Tổ đình Quảng Ân – Bình Thuận.

Trời Quảng Ngãi hun đúc khí thiêng, đất Sơn Tịnh ẩn mình sinh hiền sĩ. Xã Bình Thành cất tiếng chào đời, năm Giáp Dần (1914) hiện thân Hoàng Đình Hiếu. Phụ thân Ngài hoạt động Cần Vương, bản thân Người vào hàng Ngũ Minh Viên, thuở nô lệ lầm than đất nước, dấn thân vào cuộc. Khi giác ngộ quy y đầu Phật, tôn ngài Huyền Trí làm thầy, từ thuở thiếu thời; Cầu pháp với ngài Huệ Hải, được ban pháp danh: Như Nguyện, pháp tự: Giải Trình, pháp hiệu: Hồng Ân, thuộc dòng Lâm tế Chúc Thánh Phổ hệ đời 41. Khi cắt ái từ thân xuất gia đầu Phật, tinh tấn tu hành, nghiêm trì giới luật. Lúc nhập pháp Tỳ kheo hành đạo khắp nơi, xóa tan bao u tối cuộc đời, bậc chân tu tâm thiền quảng bác, chí những mong tốt đạo đẹp đời. Người minh đức trí tuệ cao thâm, lòng vốn nguyện vì chúng sanh thắp đuốc. Suốt chín năm gian khổ trường kỳ (1945 – 1954), bắt lửa đóm làm đèn, cơm chỉ toàn rau củ, kiên trì nuôi mạch đạo, vững chí cho lớp thiện tín noi theo. Trãi hai kỳ ngọn cờ dân tộc (1954 -1975), giống hồi chuông cứu khổ ban vui, một mãnh áo cà sa, Phật tử gần xa noi theo chí tổ. Trùng hưng Thiên Ấn linh thiêng chốn Tổ bao đời hưng thịnh. Khai sơn chùa Phước Lộc (Quảng Ngãi) lập tông truyền pháp độ sanh; làm sơ Tổ truyền kệ tứ chúng quy hàng, hành pháp môn Tịnh Mật sứ Vệ Đà, trí tuệ sáng ngời xuất kệ truyền đăng.

Pháp Danh:

NHƯ TÂM NGUYÊN TỊNH

TÁNH HẢI TỊCH NHIÊN

THANH TRUNG HIỂN ĐẠT

KHẾ NGỘ BỔN TÔNG

Pháp Tự :   GIẢI TRỪNG ĐỨC NIỆM

                   TÚC LIỄU GIÁC MINH

                   THÁI TRUYỀN ĐĂNG PHÁP

                   TỪ HUỆ ĐỘ NHƠN

Khai sơn chùa Quảng Ân (Tân Nghĩa, Hàm Tân, Bình Thuận) mở đạo dìu dắt tứ chúng, vì dân nghèo lập ấp khẩn hoang, làng Nghĩa Tân ngày xưa sỏi đá. Nuôi học trò sớm hôm thành đạt, dù gia yếu vẫn tay cày, tay cuốc. Đất bà Giêng rừng thiêng màu mở, chốn bốn sáu (46) tâm linh hội tụ. Ngày nông thiền lo vật chất, tối về kệ kinh xây dựng tin thần, đem đạo vào đời, truyền trao chánh pháp, dạy đạo cứu đời, lo tu phước huệ, viết Huyền Cơ Diệu Lý để lại cho đời, rỏ lẽ đầy vơi. Soạn Phật giáo căn nguyên, lưu hậu thế, hiểu sâu lời Phật dạy, dịch sách thuốc Y Tổ Tuệ Tỉnh, chửa bệnh cứu người lập phương thang Lão, Ấu, Sản sinh đều lành bệnh. Áo vải dép rơm bằng lời giản dị; đi thuyết pháp khắp nơi, phố thị miền xuôi, mái tranh vách đất, với cả tấm lòng, lập am chùa tận hải đảo, đồng bằng, sơn cước.

Bia thạch bích ngàn năm đậm nét, tên tuổi này ghi lại đời sau. Chuông Cẩm Thành vạn thuở còn ngân, âm vang tận ngàn thông giếng nước.

Công đức lớn khắc ghi vào đá, danh thơm đây vĩnh viễn nào phai.

Ân nghĩa trọng muôn đời tạc dạ, tiếng tốt đó mãi trường tồn mai sau.

                                          Môn đồ tứ chúng nhất tâm khể thủ.

Sau đây là hình ảnh trong buổi Lễ tưởng niệm:

Ban TTTT Phật giáo Bình Thuận