PSO – Ngày 27/8/2019 (27/7 Kỷ Hợi) ĐĐ.Thích Nguyên Sắc – Trưởng Ban HDPT GHPGVN tỉnh, Trưởng BTS GHPGVN TP. Phan Thiết, Trụ trì chùa Bửu Sơn (phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) đã trang nghiêm tổ chức Lễ Vu Lan Báo Hiếu PL. 2563- DL. 2019.

Quang lâm Chứng minh và tham dự có HT. Thích Minh Trí – Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh; HT. Thích Minh Nhật- UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh; TT.Thích Phước Túc – Trưởng Ban Nghi Lễ GHPGVN tỉnh; NT.Thích Nữ Như Tâm, NT. Thích Nữ Như Như – đồng Chứng minh Phân Ban Ni giới tỉnh; NS TN Như Hải – Trưởng Phan Ban Ni giới tỉnh, Chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì trong tỉnh và Phật tử khắp nơi cùng tham dự.

Tại buổi lễ, ĐĐ.Trụ trì đối trước chư Tôn đức dâng lời tác bạch cung thỉnh quý Ngài quang lâm bàn Công Đức Lâm, niêm hương bạch Phật chứng minh Pháp hội Vu Lan.

Đại diện đạo tràng, Phật tử Ý Phương đã ngâm thơ Ý nghĩa Vu Lan thay lời tác bạch cúng dường:

…Chúng con một dạ chí thành

Hương hoa phẩm vật, lòng thành kính dâng

Trước cầu phước thọ gia tăng

Nhà nhà an lạc, làm ăn phát tài.

Sau cầu nội ngoại cả hai

Cửu Huyền thất Tổ tiêu tai tội hình…

Thay mặt Ban Chứng minh, HT.Thích Minh Trí ban Đạo từ chúc mừng chư Tăng thêm một tuổi Hạ, đồng thời chia sẻ Ý nghĩa ngày Rằm Tháng Bảy và khuyến tấn mọi người phải luôn nhớ báo đáp Tứ ân, trong đó ân cha nghĩa mẹ là sâu nặng nhất.

Sau cùng, đại diện Ban Tổ chức dâng lời cảm tạ, đồng thời cung thỉnh chư Tôn đức cử hành nghi thức quá đường và mời quý Phật tử cùng dùng cơm chay thanh đạm.

Nguyên Hảo

The post Bình Thuận: Lễ Vu Lan Báo Hiếu chùa Bửu Sơn TP. Phan Thiết appeared first on Phật sự Online Miền Trung.