PSO- Bồ đề in bóng Đạo Sư. Quả Phật thành tựu, nhân thiên vui mừng. Buổi tối ngày 10/1/2021 (8/12 Tân Sửu) Thượng tọa Thích Đức Thành, Phó Ban Giáo dục Phật giáo tỉnh, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN thị xã La Gi, trụ trì chùa Quảng Đức (thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận) cùng Tăng chúng và Đạo tràng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức lễ Hoa đăng kính mừng đức Từ phụ Thích Ca Mâu Ni thành Đạo.

Ngược dòng thời gian, tại xứ Ấn linh thiêng cách đây hơn 25 thế kỷ, sau những tháng ngày miệt mài tham thiền nhập định, ngày mùng 8 tháng Chạp (12) khi sao Mai vừa ló dạng, thái tử Tất Đạt Đa đã chứng tam minh, lục thông, thành tựu Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. 

Ngài đã chiến thắng “nội ma và ngoại cảnh” xé tan lưới vô minh bao phủ, xoá sạch những phiền não, lấp cạn dòng sanh tử, khép chặt cổng luân hồi, bước lên con đường ánh sáng- con đường của trí tuệ và từ bi.

Ngài đã để lại cho nhân gian niềm tin bất diệt: Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành; Ngài giúp mỗi cá nhân vun bồi niềm tin kiên cố trong hành trình vượt vượt lên chính mình, chuyển hóa tập khí nghiệp chướng, vun bồi thiện nghiệp, biết giúp đỡ vạn vật muôn loài lìa mê thoát khổ, cùng bước đến bến bờ giác ngộ giải thoát.

Tại buổi lễ, sau khi Thượng tọa trụ trì niêm hương bạch Phật, toàn thể đại chúng đồng trì tụng Kinh chú, tụng Sám Thành đạo, niệm hồng danh đức Từ phụ Thích Ca Mâu Ni, đảnh lễ tám tướng thành đạo …

Trong không khí thiêng liêng nhiệm mầu, toàn thể pháp hội lắng đọng tâm tư với lòng thành kính thiết tha, hướng về cội Bồ đề năm xưa dâng lời phát nguyện: Chắp tay xin nguyện đi theo con đường tỉnh thức, để cuộc sống an lạc có mặt ngay hiện tại. Xin trao đến cuộc đời những đoá sen thơm ngát hương thiền, gió lộng ngàn phương giải thoát, lối đi về hoa nở đỡ chân an.

Từng ánh nhiên đăng lan tỏa, soi sáng khuôn viên chùa Quảng Đức, tất cả tập thành công đức dâng lên cúng dường mười phương chư Phật trong Pháp giới, nguyện chúc gió hòa mưa thuận, đất nước bình an. Khắp nơi đạo giải thoát được tuyên dương. Mọi giới, mọi loài quy y tăng phước huệ: Phật là vầng trăng sáng, chiếu qua đời tối tăm, xóa tan phiền não trược, xả ly mọi sai lầm.

An Lạc