PSO- Sáng ngày 3/6/2022 (nhằm 4/5 Nhâm Dân) tại chùa Pháp Bảo (TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận), Ni Trưởng Thích Nữ Như Hải – Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh, trụ trì chùa Pháp Bảo (phường Lạc Đạo, TP.Phan Thiết) cùng môn nhơn tứ chúng trang nghiêm thiết lễ Tiểu tường Ni trưởng Thích Nữ Chơn Châu, Chứng minh Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh Bình Thuận, Phó trụ trì chùa Pháp Bảo.

Quang lâm chứng minh tham dự có HT.Thích Minh Trí, chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; chư Tôn đức Ban Trị sự Phật giáo tỉnh. Chư Tôn giáo phẩm và quý Phật tử các huyện thị thành trong và ngoài tỉnh cùng về dự lễ tưởng niệm.

  • Ni trưởng thế danh Nguyễn Thị Môn
  • Pháp danh: Nguyên Hóa; Pháp Tự: Chơn Châu
  • Chứng minh Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh Bình Thuận
  • Phó Trụ Trì chùa Pháp Bảo (phường Lạc Đạo, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận)
  • Viên tịch: 13/6/2021 (mùng 4 tháng 5 năm Tân Sửu)
  • Trụ thế: 72 năm; Hạ lạp: 44 năm.

Ngày 2/6/2022, Ban Tổ chức đã cung thỉnh Ban Kinh Sư khai Kinh bạch Phật, hưng tác thượng phan, phúng tụng Kinh chú, đăng đàn chẩn tế kỳ siêu bách tính hương linh siêu sanh tịnh độ, nguyện chúc quốc thái dân an.

Tại buổi lễ, môn nhơn pháp quyến cung thỉnh chư Tôn đức Ban Chứng minh, chư Tôn Thiền đức Tăng Ni nhị bộ quang lâm giác linh đường đốt nén tâm hương tưởng niệm cầu nguyện giác linh cố Ni trưởng cao đăng Phật quốc, tái hiện đàm hoa.

Tiếp đến, chư Tôn thiền đức quang lâm trai đường chứng minh lễ Trai tăng báo đáp Ân Sư của môn đồ Pháp quyến.

Thay mặt Ban Chứng Minh, HT.Thích Minh Trí có lời truy thán công đức cố Ni Trưởng, đồng thời, sách tấn chư Ni tinh tấn tu học noi theo tấm gương sáng của  bậc tiền nhân trong hành trình tu tập, hành đạo.

Nguyên Hảo