Bình Thuận: Trường hạ Tịnh xá Ngọc Vân hân hoan chào đón phái đoàn chùa Bửu Nghiêm tỉnh Đồng Nai

0

PSO – Sáng ngày 1/8/2019 (nhằm 01/7/Kỷ Hợi) Sư cô Thích Nữ Huệ Hải –  Trụ trì chùa Bửu Nghiêm tỉnh Đồng Nai hướng dẫn Phật tử đến thăm và hỷ cúng tịnh tài, tịnh vật Trường hạ Tịnh xá Ngọc Vân, nhằm trợ duyên cho chư hành giả an tâm tu tập.

Ba tháng an cư trao dồi giới định tuệ, lợi lạc tự thân, hữu ích xã hội đây là một nghĩa cử cao đẹp, một việc làm thiết thực, vì cổ đức có dạy: “Trong các pháp bố thí chỉ có pháp cúng dường là thù thắng hơn hết,  có công năng đưa chúng sanh từ quả hữu lậu đến quả vô lậu, giải thoát sanh tử”.  

Thay mặt Ban Chức sự Trường hạ, Ni trưởng Đền Liên – Phó thiền chủ có đôi lời sách tấn và chúc phúc cho đoàn. Ni sư Viên Liên đãi lao quý Ni trưởng có vài ý pháp trao đổi cùng quý Phật tử.  

“Duyên lành hội ngộ nơi đây

Nguyện lành gắng giữ lòng say đạo mầu

Nguyện xin bắt một nhịp cầu

Cho hàng Phật tử cùng nhau trở về

Cùng đi đến cõi bồ đề

Cùng lo tu niệm không hề lãng xao

Niềm tin đạo hạnh thanh cao

Vui niềm hòa ái ngạt ngào mùi hương”.

Trước khi dứt lời kỉnh nguyện hồng ân Tam bảo gia hộ Sư cô Huệ Hải tứ đại điều hòa, Phật sự viên thành, Hoằng pháp lợi sanh, thuận duyên trong mọi Phật sự. Thân chúc Phật tử an vui hạnh phúc, hội đủ duyên lành thắp sáng tâm bồ đề, tinh tấn tu hành, mãi là người hộ pháp và là đệ tử thuần thành trong ngôi nhà Tam bảo.

Buổi lễ cúng dường trường hạ kết thúc trong niềm hoan hỷ của tất cả đại chúng.

Ban TT-TT Ni giới Hệ phái

 

The post Bình Thuận: Trường hạ Tịnh xá Ngọc Vân hân hoan chào đón phái đoàn chùa Bửu Nghiêm tỉnh Đồng Nai appeared first on Phật Sự Online Miền Đông.