PSO – Sáng ngày 28.7. 2022 (nhằm ngày 30/6 Nhân Dần), tại trường Hạ Tổ đình Pháp Hội và Ban Chức sự đã tổ chức lễ Bế mạc tuần lễ Cấm túc An cư tập trung và Bố Tát kỳ cuối cho Chư tăng thị xã Lagi.

Theo truyền thống, mỗi năm đến mùa hè, Chư Tôn Đức tập trung về một trú xứ an cư kiết hạ, cửu tuần tu học, thúc liễm thân tâm, trao dồi giới đức. Năm nay Chư tăng nhập hạ và tùng hạ tổng cộng có 27 vị.

Tại điểm an cư Chùa Pháp Hội- Vp Ban Trị sự Phật Giáo thị xã Lagi, mỗi tháng hai kỳ tối trăng và sáng trăng, đều tập trung về để tụng giới Bố tát ôn lại lời Phật dạy.

Quang lâm chứng minh buổi lễ có Hoà thượng Thích Ấn Chánh- Uỷ Viên Hội Đồng Trị sự, phó Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Thuận, chứng minh Ban Trị sự Phật giáo thị xã Lagi, Thiền Chủ, Tuyên Luật sư kiêm Hoá Chủ; Thượng toạ Thích Pháp Huệ- Trưởng Ban Hoằng Pháp Phật giáo Tỉnh Bình Thuận, trưởng Ban Trị sự, trưởng Ban Tăng sự Phật giáo thị xã Lagi.

Thượng toạ Thích Pháp Huệ thay mặt chư hành giả tăng đọc giới bổn kỳ cuối và tuyên bố bế mạc An cư.

Sau cùng HT. Thích Ấn Chánh Đạo từ cho đại chúng, tán dương sự tinh tấn tu tập của chư Tăng hành giả trường Hạ, đồng thời nói lại ý nghĩa của an cư là bản thể của Tăng sĩ từ thời Đức Phật, mong các hành giả luôn hành trì và noi gương lành của chư Thánh hiền Tăng, tấn tu tam Vô lậu học, để sớm hoàn thành con đường giác ngộ, giải thoát.

Ảnh: C.P; Tin: Liên Duyên- Thiện Trí