PSO – Ngày 29/6/2020, ĐĐ.Thích Nguyên Quả, trụ trì tổ đình Quảng Ân (thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) và môn đồ Pháp quyến đã tổ chức Tuần Bách nhật cố TT.Thích Nguyên Lộc – Ủy viên Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Bình Thuận, Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN huyện Hàm Tân, Viện chủ tổ đình Quảng Ân.

Tham dự Tuần Bách nhật có TT.Thích Đức Thành – Phó Ban Giáo dục Phật giáo (GDPG) tỉnh, Phó BTS Phật giáo thị xã LaGi; ĐĐ.Thích Đồng Sĩ – Phó Ban Phật giáo Quốc tế tỉnh; ĐĐ.Thích Nguyên Phúc – Phó Ban GDPG tỉnh, Trưởng Ban GDPG huyện Hàm Tân; ĐĐ.Thích Nguyên Hảo – Phó Ban Thông tin Truyền thông Phật giáo tỉnh cùng chư Tôn đức Tăng Ni và thiện nam tín nữ trong và ngoài huyện Hàm Tân.

Chư Tôn đức đã dâng hương bạch Phật chứng minh, cung tiến Giác linh, thí thực cô hồn, phóng sanh,… cầu nguyện Giác linh cố TT.Thích Nguyên Lộc cao đăng Phật quốc.

Ban TT-TT PG Bình Thuận

 

The post Bình Thuận: Tuần Bách nhật cố TT.Thích Nguyên Lộc appeared first on Phật sự Online Miền Trung.