PSO- Sáng ngày 31/7/2020 (nhằm ngày 11/6 Canh Tý) tại chùa Phổ Quang (xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) môn đồ Pháp quyến đã trang nghiêm tổ chức tuần Chung thất cố HT. Thích Thiện Đạo-  Chứng minh BTS GHPGVN huyện Hàm Thuận Nam, Trụ trì chùa Phổ Quang (huyện Hàm Thuận Nam), Trụ trì chùa Phước Hưng (huyện Hàm Thuận Bắc).

Quang lâm chứng minh tham dự có Trưởng lão HT. Thích  Huệ Tánh, thành viên HĐCM, chứng minh BTS Phật giáo tỉnh; HT.Thích Giác Minh, HT. Thích Minh Trí  – đồng chứng minh BTS Phật giáo tỉnh.

Hòa thượng THÍCH THIỆN ĐẠO

(1933-2020)

  • Nguyên Ủy viên Ban Nghi lễ Trung ương (NK II đến NK VII)
  • Nguyên Trưởng Ban Nghi lễ Phật giáo tỉnh Bình Thuận ((NK.II đến NK.VII)
  • Nguyên Chánh Đại diện Phật giáo huyện Hàm Tân (NK.I- NK.VI)
  • Nguyên Ủy viên MTTQVN huyện Hàm Thuận Nam
  • Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN huyện Hàm Thuận Nam
  • Trụ trì chùa Phổ Quang (xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam), Trụ trì chùa Phước Hưng ( xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc)

Sau thời cúng ngọ, chư Tôn đức Ban Chứng minh đã quang lâm Bàn Công đức lâm dâng hương lễ Phật chứng minh Pháp sự và chứng minh lễ tác pháp cúng dường trai tăng Báo đáp ân sư của môn nhơn tứ chúng.

Sau khi ĐĐ. Thích Huệ Thảo dâng lời tác bạch cúng dường; HT.Thích Minh Trí, đã ban Đạo từ ôn lại sơ nét về cuộc đời hành đạo của cố HT.Thích Thiện Đạo, đồng thời sách tấn hàng môn nhơn tứ chúng nên tinh tấn tu học, hoằng pháp lợi sanh, tiếp nối Phật sự của Ân sư.

Ban TT-TT PG Bình Thuận

The post Bình Thuận: Tuần Chung Thất HT. Thích Thiện Đạo appeared first on Phật sự Online Miền Trung.