PSO – Ngày 8/5/2022, ngày đầu của Tuần Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 (nhằm ngày 8/4/Nhâm Dần), nhiều chùa tại TP. Vũng Tàu khai kinh, cử hành lễ Tắm Phật truyền thống để kỷ niệm ngày Đức Phật ra đời.

Chùa Hoa Sơn, TT. Thích Thiện Thông, trụ trì chùa đã cùng với chư Tăng nội tự hướng dẫn đạo tràng nam nữ Phật tử cử hành nghi lễ Tắm Phật cầu an lạc cho thập phương.

z3400797106674 7bc50ec60a40bcb25503dab8a171047a copy

z3400797098805 33d2d66bba257709d2e99b0b6ce570cf copy

z3400796423119 6096e8be6ddb8e079213f97dc4132ca8 copy

z3400796295203 b223a950c0b5b91c4cd6f6acce885135 copyz3400796271004 7465a03cd6c8ce02ca188be3a231ff25 copyThiền Tự Dưỡng Chân, HT. Thích Thông Không, trụ trì chùa đẫ có bài pháp thoài về ý nghĩa sự Đản sanh của đức Phật và hướng dẫn đạo tràng nam nữ Phật tử cử hành nghi lễ Tắm Phật cầu an lạc cho thập phương.

z3401025194392 90151828618442dfda6caee842bb1299 copyz3401025402758 9930eddd6640df561fa6fd9d861be2ad copyz3401025402757 e27838cf216bfb402bf081ff3717676a copyz3401025181779 d000f52ae5d68a28c474ee42e288f4c1 copyChùa Vạn Phước, NS. TN Nguyên Xuân, trụ trì chùa đã cùng với chư Ni nội tự hướng dẫn đạo tràng nam nữ Phật tử cử hành nghi lễ Tắm Phật cầu an lạc cho thập phương.

z3397867615240 b61239ce631279fb24788cef80ed2a03 copyz3401028259448 eb3d4ebcce2f95f4753ae628643b8839 copyz3401026966279 234859107b97688ba4f61d41223a4292 copyz3401025177765 31ee93825428b4d7466fc09e72f04be5 copyChùa Phước Thành, SC. TN Nguyên Phú, trụ trì chùa đã cùng với chư Ni nội tự hướng dẫn đạo tràng nam nữ Phật tử cử hành nghi lễ Tắm Phật cầu an lạc cho thập phương.

z3401025208676 574e000c7e9fbde93916c2ed3480bdea copyz3401025181636 cfd65d671ec958412a2fd1c469b0852c copyz3401025143716 89d895fe6a0503b6e3e30e0d84b2ba1a copyChùa Dược Sư, NS. TN Như Hằng, trụ trì chùa đã cùng với chư Ni nội tự hướng dẫn đạo tràng nam nữ Phật tử cử hành nghi lễ Tắm Phật cầu an lạc cho thập phương.

z3400797078346 a9f09d9419c60557045106e48fa79782 copyz3400797078347 8dbf50d550a8591937e1638adac941cc copyz3400796262236 da5bd4bb66e6a68484c94d022fb05016 copyChùa Hải Vân, SC. TN Huệ Trí, trụ trì chùa đã tổ chức cuộc thi tô vẽ tranh Phật cho các em nhỏ, sau đó hướng dẫn các em nhỏ và đạo tràng nam nữ Phật tử cử hành nghi lễ Tắm Phật cầu an lạc cho thập phương.

z3401025150984 12c2c85e495e570406525cdcc6410ef7 copyz3401025183468 2b5d01dce82a47749791f8e388ac2150 copy

z3401025155478 a66ced42497927bfb6f2592656a84d80 copy

z3401027624727 8485da64f74d95a0083a1d97184d3130 copyz3401025185973 5d12c28e3ceb7600e7ac1fb7fc244df5 copyChùa Từ Hiền, SC. TN Diệu Đức, hướng dẫn đạo tràng nam nữ Phật tử cử hành nghi lễ Tắm Phật cầu an lạc cho thập phương.

z3399119064984 44cd8432670baf4b52d99e0866c68b23 copyz3399119050395 c8f96f20e9eadeece04014da8e22e282 copyTrung Giác
Ban TT-TT Phật giáo TP.Vũng Tàu