PSO – Sáng ngày 21/12 (nhằm 28/11/Nhâm Dần), môn đồ pháp quyến chùa Hoa Sơn đã trang nghiêm tổ chức lễ Huý kỵ lần thứ nhất Cố HT. Thích Huệ Chơn – Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BR-VT, Viện chủ khai sơn chùa Hoa Sơn.

Đến chứng minh tham dự có HT. Thích Giác Tùng – Thành viên HĐCM, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; HT. Thích Thông Không – Phó ban, kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN TP. Vũng Tàu; TT. Thích Nhuận Trí – Phó Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; TT. Thích Thiện Chí – Phó ban, kiêm Trưởng ban Tăng sự TP. Vũng Tàu, cùng chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong TP.Vũng Tàu.

Đúng 9 giờ 30, môn đồ pháp quyến đã thành tâm tác bạch cung thỉnh chư tôn đức Tăng Ni quang lâm, hữu nhiễu Bảo tháp Liên Hoa, nơi tôn trí Linh cốt Cố Hoà thượng khai sơn để thành kính tưởng niệm. Sau đó, quang lâm về Giác linh đài dâng hương tưởng niệm và cầu nguyện Giác linh Hoà thượng cao đăng Phật quốc.

Trước trai đường khói trầm quyện toạ, TT. Thích Thiện Thông đại diện cho hàng môn đồ pháp quyến dâng lời tác bạch và cung tuyên tiểu sử Cố Hoà thượng.

Thay mặt Ban Chứng minh, HT. Thích Thông Không đã tán thán công đức cao dày của Cố Hoà thượng khai sơn, đồng thời khích lệ sách tấn hàng môn đồ pháp quyến cố gắng tinh tấn tu tập, hoằng pháp lợi sanh để không cô phụ hoài bão của Cố Hoà thượng.

Trước đó, ngày 20/12/2022, môn đồ pháp quyến đã phụng thỉnh Linh cốt Cố Hoà thượng an vị tại Bảo tháp Liên Hoa sau thời gian xây dựng đã hoàn thành.

Sau đây là những hình ảnh ghi nhận tại buổi lễ:

Trung Giác