PSO – Đoàn đã trao quà đến 35 tịnh thất, mỗi phần quà gồm các nhu yếu phẩm và tịnh tài là 500 ngàn đồng. Do điều kiện đi lại cần hạn chế để đảm bảo an toàn dịch bệnh. Ni trưởng đã tập hợp trao quà tại chùa Phước Viên (thị xã Phú Mỹ, tỉnh BR-VT).

Cũng trong chuyến đi này, Ni trưởng cũng cúng dường nhu yếu phẩm đến Tu viện Phước Hải và Thiền viện Viên Chiếu tại xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

CTV