PSO – Chiều ngày 18/11/2022 (25/10/Nhâm Dần), tại chùa Bảo Hải (TP. Bà Rịa) đã diễn ra phiên họp dự kiến kiện toàn nhân sự Phân ban Ni giới tỉnh BR-VT dưới sự chứng minh của quý Ni trưởng lãnh đạo Phân ban Ni giới tỉnh cùng với sự hiện diện của đầy đủ các thành viên.

Quang lâm chứng minh NT. Thích Nữ Như Như – Trưởng PBNG tỉnh; NT. Thích Nữ Như Từ – Phó PBNG tỉnh; NT. Thích Nữ Như Cương – Phó PBNG TƯ; NT. Thích Nữ Thuần Trí – UV PBNG tỉnh đặc trách Giáo dục; NT. Thích Nữ Hoằng Khâm – UV PBNG tỉnh đặc trách Kiểm soát; NT. Thích Nữ Hạnh Nhân – UV PBNG tỉnh đặc trách Doanh bộ; NS. Thích Nữ Hạnh Bình – UV PBNG tỉnh kiêm tân Trưởng PBNG tỉnh nhiệm kỳ VII (2022 – 2027); cùng chư Tôn đức Ni trong PBNG tỉnh.

Nội dung phiên họp, kiện toàn Nhân sự PBNG tỉnh Nhiệm kỳ VII (2022-2027)
NT. Thích Nữ Như Như phát biểu khai mạc phiên họp.

Thỉnh ý kiến chỉ đạo của quý Ni trưởng trong ban chứng minh PBNG.

Phiên họp đã diễn ra thành công tốt đẹp trong sự hoan hỷ của tất cả mọi người .

Linh Đan