BR-VT: Thiền viện Giác Tuệ trang nghiêm lễ Dâng y Kathina PL.2566

10

PSO – Sáng ngày 30/10/2022 (6/10/Nhâm Dần),  Thiền viện Giác Tuệ (ấp khu 1, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu) tổ chức lễ dâng y Kathina PL.2566 – DL.2022.

Đến tham dự và chứng minh buổi lễ có Chư tăng Thái Lan sư Pattipat Khanthong, sư Xuyên Hằng Pháp, chư tăng Thiền viện Phước Sơn, chư tăng Khmer… cùng chư thiện nam tín nữ Sài Gòn, Tiền Giang, Đồng Nai, Bình Dương…gần xa về tham dự.

Mở đầu chương trình Đại Lễ “Dâng Y Kathina” bằng nghi thức khai kinh Tam Bảo và lễ nhiễu Phật 3 vòng, sau đó là thuyết pháp.

Trong buổi thuyết pháp do Thượng toạ Chánh Định đảm nhiệm đề tài: Ý nghĩa lễ dâng Kathina theo truyền thống Phật giáo Nam tông.

Ở Việt Nam thường mỗi tự viện chư tăng và Phật tử luân phiên cử hành lễ dâng y một ngày cố định hay chọn ngày nào đó trong tháng, chỉ được tổ chức lễ dâng y một lần, có trường hợp sáng chùa này, chiều chùa kia, có khi trùng ngày do nhiều tự viện làm cùng ngày hay quá xa như ở Huế và Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh). Một tự viện có một thí chủ dâng y hoặc thí chủ tập thể, hay có thể là vị tăng một chùa nào đó muốn tri ân thầy tổ nuôi dạy mình, có tự viện có thí chủ đăng ký trước và chờ đợi đến lượt từ 2 đến 20 năm. Tại sao đức Phật cho phép tổ chức dâng y một ngày trong một tháng? Ấn Ðộ có 4 tháng mùa mưa. An cư ba tháng, còn một tháng chư tăng phải ở lại trú xứ cho hết mùa mưa do không tiện hoằng pháp. Do đó, tháng còn lại thích hợp cho tổ chức dâng y. Nếu tổ chức dâng y vượt quá thời gian của tháng dâng y thì không thành tựu quả báu Kathina.

Ðiều kiện vị tăng được nhận Y Kathina phải nhập hạ liên tục ba tháng tại trú xứ không bị đứt hạ, phải có 5 vị Tỳ khưu  trở lên, 4 vị làm tăng sự để giao Y Kathina, một vị thọ Y. Vị Tỳ khưu  được thọ Y Kathina là do tăng chúng đề cử hay có Y đã cũ rách. Khi thủ tục hội đủ, “Tăng được y Kathina rồi, hội họp nhau ngồi (trong hắc) trong Simā, chỉ định 2 vị để tuyên ngôn trình cho Tăng rõ” .

“Nội dung bài kinh như sau:

Suṇātu me bhante saṅgho idaṃ saṅghassa Kaṭhinacivaraṃ uppannaṃ. Yadi saṅghassa patta-kallaṃ saṅgho imaṃ Kaṭhinacivaraṃ Itthannāmassa bhikkhuno dadeyya Kaṭhinaṃ attharituṃ. Esā ñatti. Suṇātu me bhante saṅgho idaṃ saṅghassa Kaṭhinacivaraṃ uppannaṃ. Saṅgho imaṃ Kaṭhina-civaraṃ Itthannāmassa bhikkhuno deti Kaṭhinaṃ at-tharituṃ. Yass’ āyasmato khamati imassa Kaṭhina-civaraassa Itthannāmassa bhikkhuno dānaṃ kaṭhi-naṃ attharituṃ so tuṇh’ assa yassa nakkhamati so bhāseyya. Dinnaṃ idaṃ saṅghena Kaṭhinacivaraṃ Itthannāmassa bhikkhuno Kaṭhinaṃ attharituṃ. Khamati saṅghassa tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmi.

Bạch đại đức Tăng, xin hãy nghe tôi, đây là y Kaṭhina phát sanh đến tăng. Nếu đã hợp thời với tăng, chúng tăng nên giao vải Kaṭhina này cho Tỳ-kheo tên vậy để làm y Kaṭhina. Ðó là lời bố cáo. Bạch đại đức Tăng, xin hãy nghe tôi, đây là y Kaṭhina phát sanh đến tăng. Chúng tăng nên giao y Kaṭhina này cho Tỳ-kheo tên vậy để làm y kaṭhina; sự giao y Kaṭhina nầy cho Tỳ-kheo tên vậy làm y Kaṭhina, nếu Tôn giả nào chấp nhận thì vị ấy im lặng, như vị nào không chấp nhận thì nói ra. Y Kaṭhina này đã được tăng giao cho Tỳ-kheo tên vậy để làm y Kaṭhina, Tăng chấp nhận nên mới im lặng. Tôi xin ghi nhận việc đó như vậy”.

Sau thuyết pháp chư tăng thực hiện nghi thức Thọ y Kathina theo truyền thống Phật giáo nguyên thủy và bát hội quanh bổn tự.

Nguyễn Ngọc Hùng