PSO – Ngày 20/02/2023 (nhằm ngày mùng 01 tháng 02 năm Quý Mão), tịnh xá Ngọc Thạnh (xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh BR-VT) đã trang nghiêm tổ chức lễ tưởng niệm 69 năm ngày Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng (mùng 01 tháng 02 năm Giáp Ngọ – Mùng 01 tháng 02 năm Quý Mão).

Toàn cảnh buổi lễ

Quang lâm chứng minh buổi lễ có Hòa thượng Thích Giác Thông – Phó BTS GHPGVN tỉnh BR-VT, đặc trách Hệ phái Khất sĩ, cùng chư Tôn thiền đức Tăng Ni Hệ phái Khất sĩ xã Tân Hòa cùng về tham dự.

Từ rất sớm, tất cả hàng đệ tử xuất gia và tại gia từ khắp muôn phương, nhất là chư Tôn thiền đức Tăng Ni và quý nam nữ Phật tử khu vực núi Dinh, xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ đã cùng nhau vân tập về tịnh xá Ngọc Thạnh tham dự lễ tưởng niệm 69 năm ngày Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng.

Tại nhà Tổ, Đại diện cho toàn thể chư Tôn thiền đức Tăng Ni Hệ phái Khất sĩ khu vực Núi Dinh (xã Tân Hòa), Hòa thượng Thích Giác Thắng đã cung tuyên lại tiểu sử của Tổ sư Minh Đăng Quang.

Hòa thượng Thích Giác Thắng đã cung tuyên lại tiểu sử của Tổ Sư Minh Đăng Quang

Trước khói hương quyện tỏa cùng với lòng chí thành, chí kính, chư Tôn thiền đức Tăng Ni Hệ phái Khất sĩ đã cung đối trước di ảnh của Tổ sư Minh Đăng Quang thành tâm tưởng niệm về Ngài, một bậc thầy vĩ đại đã tiếp nối đức Phật Thích Ca Mâu Ni khai sáng Hệ phái Khất sĩ. Và nguyện một lòng y theo lời chỉ giáo của Tổ sư, gắng công duy trì đường lối giáo lý Y – Bát Khất sĩ, xương minh chánh pháp, dìu dắt bá tánh nhân sanh, đáp đền ơn Phật và Tổ thầy trong muôn một.

Trong không khí ấm áp đượm tình pháp lữ, Hòa thượng Thích Giác Thông – Phó BTS GHPGVN tỉnh BR-VT đã sách tấn toàn thể chư huynh đệ. Mỗi chư huynh đệ hãy tự thân phấn đấu tinh tấn, nỗ lực tu học noi theo gương hạnh của của Tổ Sư, một lòng phụng sự chúng sanh, hoằng dương chánh pháp để mãi làm rạng rỡ Tông môn pháp phái.

Hòa thượng Thích Giác Thông – Phó BTS GHPGVN tỉnh BR-VT đã sách tấn toàn thể chư huynh đệ

Sau buổi lễ tưởng niệm, chư Tôn thiền đức Tăng Ni đã học theo hạnh nguyện của đức Phật và Tổ sư thực hành khất thực gieo duyên với quý thiện nam tín nữ. Đây là nét đẹp của Tăng đoàn khi thời đức Phật còn tại thế.

Được biết, để tỏ lòng tưởng nhớ ơn đức sâu dày của Tổ sư Minh Đăng Quang, hàng năm hệ phái Khất sĩ nói chung và tịnh xá Ngọc Thạnh nói riêng đều lấy ngày mùng 01 tháng 02 âm lịch hàng năm để làm lễ tưởng niệm ngày Tổ sư vắng bóng.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Tin, ảnh: Tịnh Quang – Ban TTTT PG Phú Mỹ