Thứ Sáu, Tháng Chín 17, 2021

BR-VT: Viếng thăm và cúng dường 9 trường hạ

Xem Thêm

PSO – Ngày 15/7/2018 (3/6 năm Mậu Tuất), Thường trực Ban Trị sự GHPGVN thị xã Phú Mỹ (tỉnh BR-VT) đã viếng thăm và hướng dẫn Phật tử cúng dường 9 trường hạ trong thị xã.

                               Trường hạ Ni viện Thiện Hòa

Hằng năm cứ vào trung tuần tháng tư âm lịch, chư Tăng Ni ở khắp mọi nơi trong và ngoài nước đều vâng theo lời Phật dạy an cư tu tập trong 3 tháng mùa mưa.
An cư là thể hiện lòng từ bi yêu thương, hộ mạng các loài vi tế côn trùng, là dịp để chư Tôn thiền đức được gần gũi bên nhau, cùng trao đổi kinh nghiệm và phương pháp hoằng hóa lợi sanh…

Phật tử Xương Chiếu đại diện Phật tử dâng lời tác pháp cúng dường tại trường hạ chùa Đại Tòng Lâm

Năm nay, chư Tăng Ni trong thị xã Phú Mỹ được Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BR-VT và Ban Trị sự GHPGVN thị xã Phú Mỹ cho phép tổ chức 9 trường hạ, trong đó có: Trường hạ Trường Trung cấp Phật học Đại Tòng Lâm; Trường hạ Ni viện Thiện Hòa; Trường hạ Thiền viện Huệ Chiếu – Phổ Chiếu; Trường hạ Chùa Huê Lâm; Trường hạ chùa Kiều Đàm; Trường hạ Tịnh xá Ngọc Thạnh; Trường hạ Thiền viện Minh Đức; Trường hạ Tịnh xá Ngọc Dinh; Trường hạ Tịnh xá Ngọc Lâm.
Ban Trị sự GHPGVN thị xã Phú Mỹ thể hiện sự quan tâm đến đời sống tu học của quý hành giả an cư tại các hạ trường, đã tổ chức buổi viếng thăm và hướng dẫn Phật tử cúng dường tịnh tài, tịnh vật đến các trường hạ.

                              TT.Thích Minh Thiện, trưởng BTS GHPGVN thị xã Phú Mỹ

Trong buổi viếng thăm và cúng dường có TT.Thích Minh Thiện, trưởng Ban Trị sự GHPGVN thị xã Phú Mỹ (trưởng đoàn); ĐĐ.Thích Vĩnh Tế, Phó Ban Trị sự GHPGVN thị xã; ĐĐ.Thích Khai Tâm, Phó Ban Trị sự GHPGVN thị xã; ĐĐ.Thích Trí Định, Trưởng Ban Phật Giáo Quốc Tế BTS GHPGVN thị xã; ĐĐ.Thích Thị Minh, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN thị xã; ĐĐ.Thích Minh Nhứt, Trưởng Ban Hướng dẫn Nam Nữ Phật tử BTS GHPGVN thị xã; ĐĐ.Thích Tâm Trụ, Trưởng Ban Giáo dục Tăng Ni BTS GHPGVN thị xã; NS.Thích Nữ Hạnh Nhân, Phó Ban Trị sự GHPGVN thị xã, cùng chư Tôn đức Tăng Ni thường trực Ban Trị sự GHPGVN thị xã, chư Tôn đức đại diện các xã, phường, chư Tôn đức trụ trì các cơ sở tự viện trong và ngoài thị xã cũng đã tháp tùng tham dự.

Phật tử Nguyên Oanh đại diện quý Phật tử dâng lời tác pháp cúng dường tại Trường hạ Ni viện Thiện Hòa

Về phía đoàn Phật tử tham gia cúng dường có: Đoàn Phật tử Diệu Phúc, quận 3, TP. HCM; Đoàn Phật tử Tịnh thất Cát Tường ở Hóc Môn, TP. HCM; Đoàn Phật tử Xương Chiếu, quận 10, TP. HCM; Đoàn Phật tử Nguyên Oanh, quận 12, TP. HCM; Đoàn Phật tử Hưng Long, quận 10, TP. HCM; Đoàn Phật tử TP. Bà Rịa, Phật tử chùa Giác Hoa (tỉnh Long An)…

                            Trường hạ Thiền viện Huệ Chiếu – Phổ Chiếu

Trong buổi lễ, Ban chức sự các trường hạ và hành giả an cư đã tiếp đón trang nghiêm, trọng thể. Đại diện đoàn TT.Thích Minh Thiện, trưởng Ban Trị sự GHPGVN thị xã đã có lời sách tấn, động viên, nhắc nhở các hành giả an cư tinh tấn tu học, hành trì lời Phật dạy, giữ gìn giới luật để có cuộc sống tịnh lạc và truyền trao tịnh lạc ấy đến với mọi người và mọi loài. Đồng thời, thượng tọa nhấn mạnh: Truyền thống An cư Kiết hạ là truyền thống vô cùng quý báu mà tất cả người con Phật phải có trách nhiệm duy trì, gìn giữ để Phật pháp được trường lưu tại thế gian…

                    Chư Tôn đức thường trực Ban Trị sự GHPGVN thị xã Phú Mỹ niệm hương cầu nguyện

Sau lời động viên, sách tấn của thượng tọa, quí Phật tử có lời tác pháp cúng dường, ngưỡng mong chư Tôn đức Ban chức sự hạ trường, quý hành giả an cư từ bi thọ nhận tịnh tài, tịnh vật của quý Phật tử trong đoàn dâng cúng… Sau lời tác pháp cúng dường, Ban chức sự các trường hạ đã đảnh lễ chư Tôn đức thường trực Ban Trị sự GHPGVN thị xã và dâng lời niệm ân quý ngài đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban chức sự các trường hạ tổ chức An cư Kiết hạ được thuận lợi… Sau lời niệm ân, Ban chức sự các trường hạ xin phép chư Tôn đức lãnh đạo Ban Trị sự Phật giáo thị xã có lời huấn từ và cầu nguyện cho các Phật tử, thân quyến phước duyên sung mãn, sở cầu như nguyện đều được thành tựu như ý, kẻ còn người mất đều được hàm triêm lợi lạc. Sau đó, thỉnh chư Tôn đức trong Ban Trị sự GHPGVN thị xã thắp hương cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, hồi hướng phước lành đến khắp pháp giới chúng sanh trọn thành Phật đạo.
Chư Tăng Ni và quí Phật tử tham gia cúng dường 9 trường hạ lần này, tịnh tài và tịnh vật trên 300 triệu đồng. Trong buổi lễ, mọi người ai cũng hoan hỷ, hân hoan, nét mặt hiện lên sự tịnh lạc và tràng đầy năng lượng sống.

Vài hình ảnh tiêu biểu trong buổi lễ cúng dường:

Chư Tăng thường trực Ban Trị sự GHPGVN thị xã Phú Mỹ

 Trường hạ chùa Đại Tòng Lâm

                                Chư Tôn đức niệm hương tại chùa Đại Tòng Lâm

                             Phẩm vật cúng dường trường hạ

Ban Chức sự và an cư tại Ni viện Thiện Hòa đang tiếp đón phái đoàn Ban Trị sự GHPGVN thị xã Phú M

                                       Trong Chánh điện Trường hạ Ni viện Thiện Hòa

Ban Chức sự và hành giả an cư trường hạ Thiền viện Huệ Chiếu – Phổ Chiếu tiếp đón phái đoàn

Thiền viện Phổ Chiếu

                              Trường hạ Thiền viện Huệ Chiếu – Phổ Chiếu

                           Chư Ni Trường hạ Huệ Chiếu – Phổ Chiếu

Chư Ni tại hạ trường chùa Huê Lâm dâng lời cảm niệm tri ân

Cổng chùa Kiều Đàm

Ban chức sự và hành giả an cư trường hạ chùa Kiều Đàm

Ban Chức sự trường hạ và hành giả an cư đang tiếp đón đoàn

Chư Phật tử ổn định đạo tràng tại trường hạ Ni Chùa Kiều Đàm

Chư Tôn đức niệm hương tại trường hạ chùa Kiều Đàm

Trường hạ Thiền viện Minh Đức

TT. Thích Minh Thiện, Trưởng BTS GHPGVN thị xã Phú Mỹ đang quang lâm trường hạ Thiền viện Minh Đức

Chư Tôn đức Ni thường trực Ban Trị sự GHPGVN thị xã Phú Mỹ

Chư Tôn đức thường trực BTS GHPGVN thị xã Phú Mỹ

TT.Thích Minh Thiện, Giáo giới chư Ni trường hạ Thiền viện Minh Đức

Phật tử đại diện tác pháp cúng dường tại trường hạ Thiền viện Minh Đức

Chư Ni tại trường hạ Tịnh xá Ngọc Dinh cung thỉnh chư Tôn đức quang lâm Đại Hùng Bảo Điện

HT. Thích Minh Hùng, viện chủ Tịnh xá Ngọc Dinh

Phật tử Xương Chiếu đại diện quý Phật tử trong đoàn dâng lời tác pháp cúng dường

Chư Tôn đức niệm hương tại trường hạ Tịnh xá Ngọc Dinh

Ban Chức sự và Hành giả an cư tại tịnh xá Ngọc Lâm tiếp đón chư Tôn đức trong Ban thường trực BTS PG thị xã Phú Mỹ

Phật tử Thiện Hòa đại diện quý Phật tử dâng lời tác pháp cúng dường tại tịnh xá Ngọc Lâm

Trường hạ Tịnh xá Ngọc Thạnh

Phật tử dâng lời tác pháp cúng dường tại trường hạ Tịnh xá Ngọc Thạnh

HT. Thích Giác Cầu, Thành viên HĐCM TW, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh BR-VT, thiền chủ trường hạ Tịnh xá Ngọc Thạnh

Chư Tôn đức niệm hương tại trường hạ Tịnh xá Ngọc Thạnh

Phật tử Nguyên Tú

Đoàn Phật tử Hóc Môn

Nhóm từ thiện Thiện Duyên, quận 10, TP.HCM

 Tin, ảnh: Huệ Minh

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Viết Mới

Đồng Nai: Chùa Phúc Lâm trao 200 phần nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19

PSO- 17/9/2021, Đoàn Từ thiện chùa Phúc Lâm (phường Tân Tiến, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) được sự...

DANH MỤC

An Cư Lạc Nghiệp10Bách Tăng đất Việt1Bản tin Phật sự 20h260Bản Tin Tiếng Anh87Câu Chuyện Bên Tách Trà3Câu Chuyện Cửa Thiền12Danh Thắng Phật Giáo30Đại hội Phật giáo các huyện - thị58Đọc Lại Tạp Chí VHPG366Đồng Vọng Pháp25Đường Vào Nội Tâm5Gop1 ý dự thảo quản lý tiền công đức1Hòa thượng Chủ tịch429Hoằng pháp - Thuyết Giảng321Hoằng Pháp Online142Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM13Hướng Dẫn Cắm Hoa16Lịch sử - Nhân vật28Lời Con Dâng Phật19Lời Phật Dạy4Nghệ Thuật Phật Giáo10Người Con Phật4Nổi bật94PG KIÊN GIANG160Phật giáo & đời sống29Phật giáo & tuổi trẻ353Phật giáo TP. HCM238Phật Học15Phật Pháp Hỏi Đáp43Phật sự miền Bắc2041Phật sự miền Đông2984Phật sự miền Tây3611Phật sự miền Trung2126Phật sự Quốc tế7Phật sự Quốc tế8Phật sự Tây Nguyên1133Phật sự Trung ương GH403Phóng sự166Quản Lý Thu Chi Tiền Công Đức11Sống Như Những Đoá Hoa5Thơ Thiền18Thuyết giảng400TIÊU ĐIỂM19Tin tức3478Tin tức - Phật sự15365Tình Người Trong Đại Dịch1261Toả Ngát Hương Sen9Trung Tâm Từ Thiện18Truyền hình trực tiếp433Từ thiện Xã hội2427Tự viện - Chân dung139Văn bản Giáo hội151Văn hóa Phật giáo383Vesak 201946Video4722Vu Lan - Nguyện Làm Con Thảo35VU LAN VĂN HÓA TÌNH NGƯỜI 202167

Bài Viết Liên Quan