GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAMTỈNH TRÀ VINH
BAN TRỊ SỰ
—————-

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

———————-
Trà Vinh, ngày 09  tháng 10 năm 2022

 

CÁO PHÓ

– Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Trà Vinh;

– Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Châu Thành;

– Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Trà Vinh;

– Môn Đồ Pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin:

NI TRƯỞNG THÍCH NỮ BỬU LÝ
(1938 – 2022)

  • Cố Vấn Phân Ban Ni giới Trung Ương GHPGVN;
  • Chứng minh Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Trà Vinh;
  • Nguyên Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Trà Vinh;
  • Nguyên Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Trà Vinh;
  • Nguyên Trưởng Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh Trà Vinh;
  • Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học Trà Vinh;
  • Nguyên Trụ trì chùa Liên Bửu, ấp Qui Nông A, xã Hoà Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh;
  • Nguyên Ủy viên Ủy ban MTTQVN tỉnh Trà Vinh, khóa VIII;
  • Viện chủ chùa Liên Bửu, ấp Qui Nông A, xã Hoà Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

Do niên cao lạp trưởng, Ni trưởng đã thu thần viên tịch vào lúc 18 giờ 15 phút, ngày 08 tháng 10 năm 2022 (nhằm ngày 13 tháng 9 năm Nhâm Dần ) tại chùa Liên Bửu, ấp Qui Nông A, xã Hoà Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

                        * Trụ thế       : 85 năm

                        * Hạ lạp        : 54 năm

– Lễ nhập quan chính thức cử hành vào lúc 10 giờ ngày 09 tháng 10 năm 2022 (nhằm ngày 14 tháng 9 năm Nhâm Dần). 

– Kim quan Ni trưởng được tôn trí tại chùa Liên Bửu, ấp Qui Nông A, xã Hoà Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

– Lễ viếng bắt đầu vào lúc 13 giờ ngày 09 tháng 10 năm 2022 (nhằm ngày 14 tháng 9 năm Nhâm Dần). 

– Lễ truy niệm được cử hành vào  lúc 14 giờ ngày 14 tháng 10 năm 2022 (nhằm ngày 19 tháng 9 năm Nhâm Dần) sau đó cung tống kim quan Ni trưởng nhập bảo tháp tại chùa Liên Bửu, ấp Qui Nông A, xã Hoà Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

Nay Cáo Phó.

TM. BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH TRÀ VINH
BAN TRỊ SỰ GHPGVN HUYỆN CHÂU THÀNH
PHÂN BAN NI GIỚI GHPGVN TỈNH TRÀ VINH
MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

 

(đã ấn ký)

Hòa thượng Thích Trí Minh