CÁO PHÓ NI TRƯỞNG THÍCH NỮ TRÍ TÔN VIÊN TỊCH 

– Ni trưởng Thích Nữ Trí Tiên

  • Nguyên Phó Ban Trị sự GHPG tỉnh Vĩnh Long
  • Nguyên Trưởng Phân Ban Ni Giới tỉnh Vĩnh Long
  • Trụ trì chùa Long Khánh, số 28, Đường 8/3, Phường 5, Tp. Vĩnh Long, T. Vĩnh Long

– Môn đồ Pháp quyến chùa Long Khánh vô cùng kính tiếc báo tin:

CỐ NI TRƯỞNG THÍCH NỮ TRÍ TÔN

THẾ DANH: ĐÀO THỊ BÉ

– Nguyên Phó trụ trì chùa Long Khánh, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Do niên cao lạp trưởng, Cố Ni trưởng Thích Nữ Trí Tôn đã thuận thế vô thường, thâu thần viên tịch vào lúc 16 giờ 10 phút, ngày 12 tháng 08 năm Nhâm Dần (nhằm ngày 07 tháng 09 năm 2022) tại chùa Long Khánh.

– Trụ thế: 87 năm

– Hạ lạp: 60 năm

– Lễ nhập quan chính thức cử hành vào lúc 05 giờ 00 ngày 13 tháng 08 năm Nhâm Dần (nhằm ngày 08 tháng 09 năm 2022)

– Kim quan Cố Ni trưởng Thích Nữ Trí Tôn được tôn trí tại chùa Long Khánh, số 28, Đường 8/3, Phường 5, Tp. Vĩnh Long, T. Vĩnh Long

– Lễ viếng bắt đầu vào lúc 07 giờ, ngày 13 tháng 08 năm Nhâm Dần (nhằm ngày 08 tháng 09 năm 2022)

– Lễ truy niệm được cử hành vào lúc 06 giờ 50 phút ngày 16 tháng 08 năm Nhâm Dần (nhằm ngày 11 tháng 09 năm 2022). Sau đó cung tiễn kim quan Cố Ni trưởng Thích Nữ Trí Tôn làm lễ trà tỳ tại Sơn Trang Tiên Cảnh tỉnh Hậu Giang.

Nay Cáo Phó

Trụ trì chùa Long Khánh

 

NT. Thích Nữ Trí Tiên