GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
—————–

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————–

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 9 năm 2022

 CÁO PHÓ

– Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam;
– Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tp. Đà Nẵng;
– Môn Đồ Pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin:

TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH TỪ TÁNH

  • Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam;
  • Giáo phẩm Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Tp. Đà Nẵng;
  • Nguyên Trưởng ban Trị sự GHPGVN Tp. Đà Nẵng;
  • Trụ trì chùa Phổ Đà, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.

Do niên cao lạp trưởng, Trưởng lão Hòa thượng đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 21giờ 25 phút, ngày 19 tháng 9 năm 2022 (nhằm ngày 24 tháng 8 năm Nhâm Dần) tại chùa Phổ Đà, số 340 Phan Bội Châu, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.

* Trụ thế       : 80 năm
* Hạ lạp         : 52 năm       

– Lễ nhập kim quan vào lúc 16giờ 00, ngày 20/9/2022 (25/8/Nhâm Dần).

– Kim quan Trưởng lão Hòa thượng được tôn trí tại chùa Phổ Đà.

– Lễ viếng bắt đầu vào lúc 08giờ00 ngày 21/9/2022 đến hết ngày 23/9/2022 (từ ngày 26 đến hết ngày 28/8/Nhâm Dần).

– Lễ truy niệm vào lúc 07giờ00, ngày 24/9/2022 (ngày 29/8/Nhâm Dần), sau đó phụng tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng trà tỳ tại Trung tâm Hỏa táng An Phước Viên, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, Tp. Đà Nẵng; Xá lợi của Trưởng lão Hòa thượng được nhập Bảo tháp tại chùa Phổ Đà, số 340 Phan Bội Châu, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.

Nay Cáo Phó.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC HĐTS GHPGVN
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TP. ĐÀ NẴNG
MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn