Thứ Sáu, Tháng Mười 7, 2022

Bản tin Phật sự 20h

BẢN TIN PHẬT SỰ 20h Ngày 10/09/2022

0
https://youtu.be/uCYhU0aZPNw BẢN TIN PHẬT SỰ 20h Ngày 10/09/2022 (15/08 năm Nhâm Dần) ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO TỈNH QUẢNG NAM LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2022...

BẢN TIN PHẬT SỰ 20h Ngày 09/09/2022

0
https://youtu.be/VenkOmgUxik BẢN TIN PHẬT SỰ 20h Ngày 09/09/2022 (14/08 năm Nhâm Dần) PHIÊN HỌP LẦN THỨ 2 BAN TU CHỈNH HIẾN CHƯƠNG GHPGVN TP.HCM: CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH...

BẢN TIN PHẬT SỰ 20h Ngày 08/09/2022

0
https://youtu.be/keV5y3PzotI BẢN TIN PHẬT SỰ 20h Ngày 08/09/2022 (13/08 năm Nhâm Dần) LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH NHÂN SỰ BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ GHPGVN...

BẢN TIN PHẬT SỰ 20h Ngày 07/09/2022

0
https://youtu.be/B7vy4hjFj6w BẢN TIN PHẬT SỰ 20h Ngày 07/09/2022 (12/08 năm Nhâm Dần) NINH THUẬN: HÒA THƯỢNG THÍCH THIỆN NHƠN ĐƯƠNG VI ĐÀN ĐẦU HÒA THƯỢNG ĐẠI GIỚI...

BẢN TIN PHẬT SỰ 20h Ngày 06/09/2022

0
https://youtu.be/fFbZ6GNT3DM   BẢN TIN PHẬT SỰ 20h Ngày 06/09/2022 (11/08 năm Nhâm Dần) TP.HCM: CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH NHÂN SỰ BAN KIỂM SOÁT, PHÁP CHẾ,...

BẢN TIN PHẬT SỰ 20h Ngày 05/09/2022

0
https://youtu.be/PxdN-N5E2aM BẢN TIN PHẬT SỰ 20h Ngày 05/09/2022 (10/08 năm Nhâm Dần) GIA LAI: ĐẠI GIỚI ĐÀN CAM LỘ GIÁC ĐẠO CHÍNH THỨC ĐĂNG ĐÀN TRUYỀN GIỚI TP.HCM:...

BẢN TIN PHẬT SỰ TIẾNG ANH TUẦN 35 – Online TV...

0
https://youtu.be/dusY6Sgk42M BẢN TIN PHẬT SỰ TIẾNG ANH TUẦN 35 – Online TV Weekly Buddhist Newsreel (NGÀY 04-09-2022) 1. PRIME MINISTER ACCOLADES RELIGIOUS ORGANIZATIONS WITH THEIR CONTRIBUTION...

BẢN TIN PHẬT SỰ 20h (CUỐI TUẦN 35) Chủ Nhật, ngày...

0
https://youtu.be/t9FmOj10TSs BẢN TIN PHẬT SỰ 20h (CUỐI TUẦN 35) Chủ Nhật, ngày 04/09/2022 (09/08 năm Nhâm Dần) TP.HCM: THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BIỂU DƯƠNG CÁC TỔ CHỨC...

BẢN TIN PHẬT SỰ 20h Ngày 03/09/2022

0
https://youtu.be/da6hEyQzexI BẢN TIN PHẬT SỰ 20h Ngày 03/09/2022 (08/08 năm Nhâm Dần) GIA LAI: KHAI MẠC ĐẠI GIỚI ĐÀN CAM LỘ GIÁC ĐẠO TP. HCM: LỄ RA MẮT...

BẢN TIN PHẬT SỰ 20h Ngày 02/09/2022

0
https://youtu.be/FJeswCSAkHE BẢN TIN PHẬT SỰ 20h Ngày 02/09/2022 (07/08 năm Nhâm Dần) TÂN BAN TRỊ SỰ TỈNH BÌNH PHƯỚC THĂM, CẢM ƠN CÁC CƠ QUAN TỈNH TẠI ĐẠI...