Thứ Năm, Tháng Tám 18, 2022

Bản tin Phật sự 20h

BẢN TIN PHẬT SỰ 20h Ngày 14/07/2022

0
https://youtu.be/BWr1GZbrzFc BẢN TIN PHẬT SỰ 20h Ngày 14/07/2022 (16/06 năm Nhâm Dần) TP.HCM: PHIÊN HỌP TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TUYỂN SINH CỬ NHÂN KHÓA 17,...

BẢN TIN PHẬT SỰ 20h Ngày 13/07/2022

0
https://youtu.be/HqyusyJ_TsY BẢN TIN PHẬT SỰ 20h Ngày 13/07/2022 (15/06 năm Nhâm Dần) TP.HCM: TRANG NGHIÊM TƯỞNG NIỆM CỐ ĐẠI LÃO HOÀ THƯỢNG THÍCH THIỆN HÀO HÀ TĨNH: HOÀN...

BẢN TIN PHẬT SỰ 20h Ngày 12/07/2022

0
https://youtu.be/SerTx1iZKiU BẢN TIN PHẬT SỰ 20h Ngày 12/07/2022 (14/06 năm Nhâm Dần) HẬU GIANG: HỌP BÁO CÁO CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐẠI GIỚI ĐÀN HUỆ GIÁC VÀ...

BẢN TIN PHẬT SỰ 20h Ngày 11/07/2022

0
https://youtu.be/ULxAIsgGvYo BẢN TIN PHẬT SỰ 20h Ngày 11/07/2022 (13/06 năm Nhâm Dần) TP.HCM: BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ TỔ CHỨC HỘI THẢO “GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT...

BẢN TIN PHẬT SỰ TIẾNG ANH TUẦN 27 – Online TV...

0
https://youtu.be/yRNmhLUczLo BẢN TIN PHẬT SỰ TIẾNG ANH TUẦN 27 – Online TV Weekly Buddhist Newsreel (NGÀY 10-07-2022) 1. GENERAL BUDDHIST CONGRESS OF HANOI FOR TENURE 2022-2027 (Đại...

BẢN TIN PHẬT SỰ 20h (CUỐI TUẦN 27) Ngày 10/07/2022

0
https://youtu.be/xOBOdnki-Nw BẢN TIN PHẬT SỰ 20h (CUỐI TUẦN 27) Ngày 10/07/2022 (12/06 năm Nhâm Dần) ĐỨC QUYỀN PHÁP CHỦ GHPGVN QUANG LÂM CHỨNG MINH ĐẠI HỘI ĐẠI...

BẢN TIN PHẬT SỰ 20h Ngày 09/07/2022

0
BẢN TIN PHẬT SỰ 20h Ngày 09/07/2022 (11/06 năm Nhâm Dần) CAO BẰNG: ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO TỈNH LẦN IV, NHIỆM KỲ 2022-2027 ĐÀ NẴNG:...

BẢN TIN PHẬT SỰ 20h Ngày 08/07/2022

0
https://youtu.be/NrSSsm0lSrk BẢN TIN PHẬT SỰ 20h Ngày 08/07/2022 (10/06 năm Nhâm Dần) HÀ NỘI: GIÁM ĐỐC CÔNG AN THÀNH PHỐ CHÚC MỪNG ĐẠI HỘI PHẬT GIÁO THỦ...

BẢN TIN PHẬT SỰ 20h Ngày 07/07/2022

0
https://youtu.be/o1wIT52EOt0 BẢN TIN PHẬT SỰ 20h Ngày 07/07/2022 (09/06 năm Nhâm Dần) HÀ NỘI: LÃNH ĐẠO THÀNH ỦY CHÚC MỪNG ĐẠI HỘI PHẬT GIÁO THÀNH PHỐ THÀNH...

BẢN TIN PHẬT SỰ 20h Ngày 06/07/2022

0
https://youtu.be/SNGMuMzhkYE BẢN TIN PHẬT SỰ 20h Ngày 06/07/2022 (08/06 năm Nhâm Dần) ĐỨC QUYỀN PHÁP CHỦ GHPGVN QUANG LÂM CHỨNG MINH ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO...