Thứ Ba, Tháng Chín 27, 2022

Bản tin Phật sự 20h

BẢN TIN PHẬT SỰ 20h Ngày 13/08/2022

0
https://youtu.be/eeKiAHyjVmo BẢN TIN PHẬT SỰ 20h Ngày 13/08/2022 (16/07 năm Nhâm Dần) TP. HCM: HÒA THƯỢNG CHỦ TỊCH KHÁNH TUẾ ĐỨC QUYỀN PHÁP CHỦ HĐCM GHPGVN TP.HCM: TRUNG...

BẢN TIN PHẬT SỰ 20h Ngày 12/08/2022

0
https://youtu.be/zbIPXmi1N0I BẢN TIN PHẬT SỰ 20h Ngày 12/08/2022 (15/07 năm Nhâm Dần) TP.HCM: LÃNH ĐẠO THÀNH PHỐ CHÚC MỪNG VU LAN HOÀ THƯỢNG CHỦ TỊCH BÌNH DƯƠNG: LÃNH...

BẢN TIN PHẬT SỰ 20h Ngày 11/08/2022

0
https://youtu.be/CShLOj-URQ0 BẢN TIN PHẬT SỰ 20h Ngày 11/08/2022 (14/07 năm Nhâm Dần) TP.HCM: CỤC AN NINH NỘI ĐỊA BỘ CÔNG AN VÀ CÔNG AN THÀNH PHỐ CHÚC...

BẢN TIN PHẬT SỰ 20h Ngày 10/08/2022

0
BẢN TIN PHẬT SỰ 20h Ngày 10/08/2022 (13/07 năm Nhâm Dần) TP. HCM: PHẬT GIÁO QUẬN 3 TÁC PHÁP TỰ TỨ VÀ BẾ GIẢNG KHÓA AN...

BẢN TIN PHẬT SỰ 20h Ngày 09/08/2022

0
BẢN TIN PHẬT SỰ 20h Ngày 09/08/2022 (12/07 năm Nhâm Dần) TP.HCM: PHẬT GIÁO THÀNH PHỐ TÁC PHÁP TỰ TỨ TẠI VIỆT NAM QUỐC TỰ TP.HCM: ĐẠO...

BẢN TIN PHẬT SỰ 20h Ngày 08/08/2022

0
https://youtu.be/bn-6eRPvIpw BẢN TIN PHẬT SỰ 20h Ngày 08/08/2022 (11/07 năm Nhâm Dần) TP.HCM: LỄ TÁC PHÁP TỰ TỨ TẠI TRƯỜNG HẠ HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM HÒA...

BẢN TIN PHẬT SỰ TIẾNG ANH TUẦN 31 – Online TV...

0
https://youtu.be/GJZ9aPxXDrM BẢN TIN PHẬT SỰ TIẾNG ANH TUẦN 31 – Online TV Weekly Buddhist Newsreel (NGÀY 07-08-2022) 1. VIETNAM BUDDHIST SANGHA CENTRAL SECTION IN WEBINAR MEETING...

BẢN TIN PHẬT SỰ 20h (CUỐI TUẦN 31) – Ngày 07/08/2022...

0
https://youtu.be/SMfVEMUYTT0 BẢN TIN PHẬT SỰ 20h (CUỐI TUẦN 31) Chủ Nhật, ngày 07/08/2022 (10/07 năm Nhâm Dần) TP.HCM : HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM CHUẨN BỊ...

BẢN TIN PHẬT SỰ 20h Ngày 06/08/2022

0
https://youtu.be/Na0j8GcCNw0 BẢN TIN PHẬT SỰ 20h Ngày 06/08/2022 (09/07 năm Nhâm Dần) TP. HCM: HỆ PHÁI KHẤT SĨ LÀM LỄ TẠ PHÁP AN CƯ TẠI PHÁP VIỆN...

BẢN TIN PHẬT SỰ 20h Ngày 05/08/2022

0
https://youtu.be/sS6BodMduZU BẢN TIN PHẬT SỰ 20h Ngày 05/08/2022 (08/07 năm Nhâm Dần) TP.HCM: CỰU THỦ TƯỚNG ISRAEL VẤN AN TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH ĐỨC NGHIỆP HÀ NỘI:...