Thứ Sáu, Tháng Mười 7, 2022
Trang chủ Câu Chuyện Cửa Thiền

Câu Chuyện Cửa Thiền

Một chuyến đi, nhiều nguồn xúc cảm chân thành

0
(PSO) - Sáng ngày 21/04/2022 (21/3/Nhâm Dần), cựu Tăng Ni sinh Tòng Lâm – Thiện Hòa 89 cùng tổ chức một chuyến hành hương...

[Video] NHỮNG CÂU CHUYỆN THIỀN: THIỀN SƯ NINH

0
https://youtu.be/TWe1AX3qpQM

[Video] NHỮNG CÂU CHUYỆN THIỀN – Ý NGHĨA CAO VÀ XA...

0
https://www.youtube.com/watch?v=J9wPxkjhrPU&feature=emb_logo