Hoằng pháp - Thuyết Giảng

TT. Thích Tuệ Hải thuyết giảng đề tài: “Giá trị lòng kính tin Tam bảo” tại khoá tập huấn: Học Pháp online “Phật...

PSO - Đức Phật là người có thật trong lịch sử loài người đã tồn tại hơn 2.500 năm. Với cư sĩ Phật tử, tôn kính Tam Bảo là tôn kính Phật, Pháp, Tăng. Niềm tin nơi Tam Bảo...

TT. Thích Trí Chơn thuyết giảng chủ đề: “Thuyết pháp, hành pháp, ngộ pháp” tại khoá Tập huấn nghiệp vụ Hoằng pháp thời đại...

PSO - Khi một vị giảng sư, pháp sư đăng toà thì được gọi là thuyết pháp, thuyết như thế nào? thuyết cái gì? Như thế nào gọi là 1 vị giảng sư, giảng sư phải thuyết pháp như...

Bài Viết Mới