Thứ Ba, Tháng Một 18, 2022

BẢN TIN PHẬT SỰ 20h Ngày 03/01/2022 (01/12 Tân Sửu)

https://youtu.be/QdHiuFCLHFw BẢN TIN PHẬT SỰ 20h Ngày 03/01/2022 (01/12 Tân Sửu) BÌNH DƯƠNG: ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO TỈNH BÌNH DƯƠNG LẦN THỨ X, NHIỆM KỲ 2022 -2027 ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO CẤP HUYỆN TIẾP TỤC DIỄN RA TẠI HUYỆN...