Chủ Nhật, Tháng Năm 15, 2022
Trang chủ Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM

Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM

TP. HCM: Trang nghiêm lễ an vị Phật và kiết giới...

0
PSO - Sáng ngày 11/05/2022 (11/04 năm Nhâm Dần), Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM đã trang...

Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM tổ chức...

0
Sáng ngày 24/04/2022, Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM (cơ sở II, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh), Hội đồng...

TP.HCM: Học viện Phật giáo Việt Nam họp bàn công tác...

0
PSO - Sáng ngày 21/4/2022, Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM cơ sở 2 (xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh,...

Học viện PGVN tại TP.HCM thông báo tuyển sinh cử nhân...

0
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP. HCM --------------------- Số:         /TB-HVPG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Ðộc lập -...

Học viện PGVN tại TP.HCM thông báo tổ chức lễ tốt...

0
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP.HCM -------------------------- Số: 088 /TB-HVPG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập –...