Thứ Tư, Tháng Sáu 29, 2022
Trang chủ Lời Phật Dạy

Lời Phật Dạy

Đàn tràng Dược Sư đúng pháp

0
Hàng năm, các chùa thường lập đàn Dược Sư vào tháng Giêng đầu năm để cầu an. Ngoài ra, các chùa cũng tổ chức...

Myanmar: Ngài Tam tạng XI SAYADAW BHADDANTA INDAPĀLA MAHĀTHERA thuyết pháp...

0
PSO - Chiều ngày 05/12/2021 tại website chuadaiphuoc.ghpgvn.vn Ngài Tam tạng XI Sayadaw Bhaddanta Indācariya Mahāthera Tipiṭakadhara Tipiṭakakovida - Bậc thông thuộc và thấu...