Chủ Nhật, Tháng Mười 24, 2021

Tạm hoãn Lễ tưởng niệm Cố nghệ sĩ Phi Nhung tại Tu viện Khánh An

PSO- Theo như thông báo ban đầu từ Ban tổ chức, Lễ tưởng niệm Cố nghệ sĩ Phi Nhung sẽ được tổ chức vào ngày 4/10/2021. Tuy nhiên, Ban Tổ chức đã thông báo tạm hoãn sau khi gia...

Myanmar: Ngài Tam tạng VII SAYADAW BHADDANTA SĪLAKHANDHĀBHIVAṀSA thuyết pháp online

PSO - Chiều ngày 12/9/2021 tại website chuadaiphuoc.ghpgvn.vn Ngài Tam tạng VII SAYADAW BHADDANTA SĪLAKHANDHĀBHIVAṀSA – TIPIṬAKADHARA TIPIṬAKAKOVIDA DHAMMABHAṆḌĀGĀRIKA - BẬC THÔNG THUỘC VÀ THẤU SUỐT TAM TẠNG, BẬC GIỮ GÌN KHO TÀNG PHÁP BẢO - đã thuyết Pháp...

[Video] Người Con Phật Kỳ 2 – Diễn Viên Hồ Giang Bảo Sơn

https://www.youtube.com/watch?v=SBIQXIhScgY&feature=emb_title