Thứ Tư, Tháng Mười Một 24, 2021

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN ỨNG DỤNG CNTT TRONG CÔNG TÁC HOẰNG PHÁP (ĐỢT 2) ĐỐI VỚI 7 TỈNH MIỀN TÂY

PSO – Theo như dự kiến đã trình bày tại buổi lễ khai mạc Hội nghị Trực tuyến triển khai chuyển giao, hướng dẫn ứng dụng công nghệ trong công tác Hoằng pháp cho chư Tôn đức Ban Hoằng...

PHÒNG HỌC KHÓA 3 PHẬT HỌC CƠ BẢN

Mời quý vị học viên hoan hỷ click vào banner dưới đây để vào phòng học trực tuyến tham dự khóa học (nếu đăng nhập bằng điện thoại và ipad thì phải tải google meet về cài đặt vào điện...

PHÒNG HỌC TRỰC TUYẾN KHÓA PHẬT HỌC CƠ BẢN NÂNG CAO 02

Mời quý vị click vào banner dưới đây để vào phòng  trực tuyến tham dự khóa học (nếu đăng nhập bằng điện thoại và ipad thì phải tải google meet về cài đặt vào điện thoại trước khi đăng nhập...