Thứ Sáu, Tháng Một 21, 2022

Dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính liên quan đến quản lý tiền Công đức dễ gây hiểu lầm về sự phân biệt...

Hiện nay, ở hải ngoại có nhiều tổ chức chống Cộng cực đoan và cuồng tín. Những người chống Cộng thường lợi dụng vào những sơ sót trong nước, liền tấn công chính sách tôn giáo của Việt Nam....

Quan điểm của tiến sĩ Nguyễn Minh Phong về Dự thảo Thông tư quản lý tiền công đức của Bộ Tài chính

GÓP Ý CỦA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM VỀ DỰ THẢO THÔNG TƯ QUẢN LÝ TIỀN CÔNG ĐỨC: “LẬP LUẬN ĐỀU ĐÚNG CẢ, KHÔNG SAI ĐIỂM NÀO, RẤT CÓ SỨC THUYẾT PHỤC” PSO - Đó là đánh giá của chuyên...

Sai lầm nghiêm trọng trong ý kiến pháp lý của luật sư, trọng tài viên Nguyễn Tiến Lập về dự thảo Thông tư Bộ...

Liên quan đến Dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội vừa được Bộ...

Trung ương GHPGVN góp ý về Dự thảo Thông tư Bộ Tài chính liên quan đến quản lý, thu chi tiền công đức

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ -------------- Số:157/HĐTS-VP1 V/v góp ý Dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài...

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn góp ý về Dự thảo Thông tư Bộ Tài chính liên quan đến quản lý, thu chi...

PSO - Ngày 26/5/2021, Thượng tọa Thích Quảng Truyền – Uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn đã ký Công văn số 077/CV-BTS của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn gửi...

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu góp ý về Dự thảo Thông tư Bộ Tài chính liên quan đến quản lý,...

PSO – Ngày 10/6/2021, Hòa thượng Thích Quảng Hiển – Ủy viên HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã ký Công văn số 327/CV-BTS của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu...

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đăk Nông góp ý về Dự thảo Thông tư Bộ Tài chính liên quan đến quản lý, thu chi...

PSO – Ngày 5/6/2021, Thượng tọa Thích Quảng Hiền – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đăk Nông đã ký Công văn số 169/CV/BTS của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đăk Nông...

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An góp ý về Dự thảo Thông tư Bộ Tài chính liên quan đến quản lý, thu chi...

PSO - Ngày 30/5/2021, Thượng tọa Thích Thọ Lạc – Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An đã ký Công văn số 42/BTST-PC của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh...

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương đóng góp ý kiến về Dự thảo Thông tư Bộ Tài chính liên quan đến quản lý,...

Ngày 19/5/2021, Hòa thượng Thích Huệ Thông – Phó tổng thư ký kiêm Chánh văn phòng II Trung ương GHPGVN, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương đã ký Công văn số 111/CV-BTS của Ban Trị sự GHPGVN...

Góp ý Dự thảo Thông tư Bộ Tài chính liên quan đến quản lý, thu chi tiền công đức

Ngày 28/5/2021, Hòa thượng Thích Thanh Quyết – Phó Chủ tịch Giáo hội Phật giáo VN, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh đã ký Công văn số 35/CV-BTS gửi đến Hội đồng Trị sự...