Thứ Sáu, Tháng Mười 7, 2022
Trang chủ TRỰC TUYẾN 24/24

TRỰC TUYẾN 24/24

TRỰC TIẾP VÀ LỊCH PHÁT SÓNG NGÀY 24 THÁNG 11 NĂM...

0
https://www.youtube.com/watch?v=jCX01kdbFIM TIME Nội Dung 00H00 Lạy Phật Sám hối 00H52 TCVHPG (Số 376) - Tháng Mười Yêu Thương 01H00 Nghe thuyết giảng Phật học cơ bản Bát Đại Nhơn Giác – Điều giác...

LINK PHÁT SÓNG TRỰC TUYẾN 24/7 (click để xem các chương...

0
vào lúc 05h00 sáng mỗi ngày là khóa lễ lạy Phật Sám Hối https://www.youtube.com/watch?v=jCX01kdbFIM

TRỰC TIẾP VÀ LỊCH PHÁT SÓNG NGÀY 23 THÁNG 11 NĂM...

0
https://www.youtube.com/watch?v=jCX01kdbFIM   00h00 Lạy Phật Sám hối 00h52 TCVHPG (Số 376) - Tháng Mười Yêu Thương 01h00 Thuyết giảng Phật học cơ bản Bát chánh đạo – Con đường giác ngộ Đại đức...

TRỰC TIẾP VÀ LỊCH PHÁT SÓNG NGÀY 22 THÁNG 11 NĂM...

0
  https://youtu.be/jCX01kdbFIM TIME Nội Dung 05h00 Lạy Phật Sám hối 05h52 Đọc lại Tạp chí Văn Hóa Phật Giáo 06h00 Thuyết giảng Phật học cơ bản 07h00 Tin tức hoạt động Phật sự 07h30 Nhạc Phật giáo 07h40 Hướng...