Thứ Hai, Tháng Mười Hai 6, 2021

TRỰC TIẾP VÀ LỊCH PHÁT SÓNG NGÀY 24 THÁNG 11 NĂM 2021 (click để xem các chương trình đang phát trực tiếp)

https://www.youtube.com/watch?v=jCX01kdbFIM TIME Nội Dung 00H00 Lạy Phật Sám hối 00H52 TCVHPG (Số 376) - Tháng Mười Yêu Thương 01H00 Nghe thuyết giảng Phật học cơ bản Bát Đại Nhơn Giác – Điều giác ngộ thứ 3 (TT. Thích Minh Nhẫn) 02H00 Bản Tin Phật Sự ngày 23 02H30 Chuyện Cửa Thiền Phần...

LINK PHÁT SÓNG TRỰC TUYẾN 24/7 (click để xem các chương trình đang phát trực tuyến)

vào lúc 05h00 sáng mỗi ngày là khóa lễ lạy Phật Sám Hối https://www.youtube.com/watch?v=jCX01kdbFIM

TRỰC TIẾP VÀ LỊCH PHÁT SÓNG NGÀY 23 THÁNG 11 NĂM 2021 (click để xem chương trình phát sóng đang diễn ra)

https://www.youtube.com/watch?v=jCX01kdbFIM   00h00 Lạy Phật Sám hối 00h52 TCVHPG (Số 376) - Tháng Mười Yêu Thương 01h00 Thuyết giảng Phật học cơ bản Bát chánh đạo – Con đường giác ngộ Đại đức Thích Trung Hạnh 02h00 Bản Tin Phật Sự ngày 22 02h30 CẮM HOA HỘI NGHỊ 01 02h42 TCVHPG (Số 376) -...

TRỰC TIẾP VÀ LỊCH PHÁT SÓNG NGÀY 22 THÁNG 11 NĂM 2021

  https://youtu.be/jCX01kdbFIM TIME Nội Dung 05h00 Lạy Phật Sám hối 05h52 Đọc lại Tạp chí Văn Hóa Phật Giáo 06h00 Thuyết giảng Phật học cơ bản 07h00 Tin tức hoạt động Phật sự 07h30 Nhạc Phật giáo 07h40 Hướng dẫn cắm hoa 08h00 Trì tụng kinh Dược Sư 09h00 Thuyết giảng Phật học cơ bản 10h00 Đọc lại Tạp chí...