Thứ Tư, Tháng Sáu 29, 2022
Trang chủ Văn bản Giáo hội

Văn bản Giáo hội

Danh sách Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM nhiệm kỳ X (2022...

0
Quyết định số 311/QĐ-HĐTS của Hội đồng Trị sự GHPGVN, do Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự ấn ký...

Cáo phó: Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Lai – Thành...

0
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ ---------------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do –...

Công văn: V/v tham gia ý kiến dự thảo Thông tư...

0
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ -------------- Số: 249/HĐTS-VP1 V/v tham gia ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý, thu chi...

GHPGVN thông báo xoá tên danh bộ và huỷ bỏ các...

0
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ ----------- Số: 302/TB-HĐTS-VP2 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------- Tp....

Thông báo: Tổ chức Hội thảo Nghi lễ Phật giáo toàn...

0
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ BAN NGHI LỄ TRUNG ƯƠNG ------------------ Số:              /TB-BNLTW CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự...

Công văn: Về việc tổ chức khóa tu mùa hè cho...

0
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ ----------------- Số : 198/HĐTS-VP1 V/v tổ chức khóa tu mùa hè cho thanh, thiếu niên Phật tử và...

Công văn: Về việc gửi góp ý nội dung tu chỉnh...

0
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ ------------------ Số: 180/HĐTS-VP1 V/v gửi góp ý nội dung tu chỉnh Hiến chương GHPGVN tại Đại hội đại...

Công Văn: Về việc quyên góp và hỗ trợ nhân đạo...

0
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ ----------------- Số: 179/HĐTS-VP1 V/v quyên góp và hỗ trợ nhân đạo cho Sri Lanka CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ...

Cáo phó: Trưởng lão Hòa thượng Thích Nhựt Huệ – Thành...

0
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ --------------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do –...

Công văn: V/v viết bài đóng góp về hoạt động Phật...

0
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ ______________ Số: 136/HĐTS-VP1 V/v viết bài đóng góp về hoạt động Phật sự của cố Trưởng lão Hòa...