Chủ Nhật, Tháng Mười 17, 2021

HỘI THI VU LAN VĂN HÓA TÌNH NGƯỜI 2021 CHỦ ĐỀ TÌNH NGƯỜI TRONG ĐẠI DỊCH

Thông tư: Về việc điều chỉnh hình thức tổ chức Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN theo hình thức trực tuyến

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ _____________ Số: 245/TT-HĐTS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ____________________ Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2021 THÔNG TƯ Về việc điều chỉnh hình thức tổ chức...

Trung ương Giáo hội thông báo về việc sám hối sửa sai của nhóm rappers xúc phạm Phật giáo

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ ___________ Số: 244/TB-HĐTS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ________________ Hà Nội, ngày 06 tháng 10  năm 2021 THÔNG BÁO (Về việc sám hối sửa sai của nhóm...

Công văn: V/v các chùa, cơ sở tự viện tiếp tục đăng ký làm điểm cách ly Covid-19 và chung tay cùng chính quyền...

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ ______________ Số: 241/HĐTS-VP1 V/v các chùa, cơ sở tự viện tiếp tục đăng ký làm điểm cách ly Covid-19 và chung tay cùng chính quyền địa phương đón người về từ vùng dịch. CỘNG...

Thông báo: V/v Tấn phong Giáo phẩm tại Hội nghị thường niên kỳ 6 khóa VIII GHPGVN

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ ----------------- Số :  251 /TB-HĐTS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------ Tp. Hồ Chí Minh, ngày  21 tháng 9 năm 2021 THÔNG BÁO V/v Tấn phong Giáo...

Trung ương Giáo hội thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương Đại hội Đại biểu Phật giáo cấp tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2022...

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ _____________ Số: 234/QĐ-HĐTS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc __________________ Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2021 QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương...

Thông tư: Về việc điều chỉnh quy mô, nội dung, hình thức tổ chức Đại hội Phật giáo cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026 trong...

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ _______________ Số: 229/TT-HĐTS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ______________   Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2021 THÔNG TƯ Về việc điều chỉnh quy mô, nội dung,...

Công văn: V/v hưởng ứng thực hiện chương trình “Sóng và máy tính cho em” giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong...

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ _______________ Số: 225/HĐTS-VP1 V/v hưởng ứng thực hiện chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Thủ tướng Chính phủ phát động giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong học...

Điện phân ưu Trưởng lão Hòa thượng Lý Sân – Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN viên tịch

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ _______________ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ________________ Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 9 năm 2021 ĐIỆN PHÂN ƯU Kính gửi: -...

Cáo phó Trưởng lão Hòa thượng Dhammapanna Lý Sân viên tịch

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THÀNH PHỐ CẦN THƠ BAN TRỊ SỰ --------------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------- Cần Thơ, ngày 08 tháng 9 năm 2021 CÁO PHÓ - Ban Trị sự Giáo hội Phật...

Trung ương Giáo hội kêu gọi hưởng ứng chương trình “Triệu phần quà đại đoàn kết tiếp sức đồng bào miền Nam vượt qua...

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ _______________ Số: 212/HĐTS-VP1 V/v hưởng ứng chương trình “Triệu phần quà đại đoàn kết tiếp sức đồng bào miền Nam vượt qua đại dịch Covid-19” của Trung ương MTTQVN. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ...

Trung ương Giáo hội đề nghị tiếp tục tiếp nhận và điều phối Tăng Ni trẻ tình nguyện tham gia tuyến đầu chống dịch...

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ ______________ Số: 207/HĐTS-VP1 V/v tiếp tục tiếp nhận và điều phối Tăng Ni trẻ tình nguyện tham gia lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập...

Công văn: Về việc thường xuyên treo cờ Tổ quốc và cờ Phật giáo tại Trụ sở GHPGVN các cấp, các chùa, tự viện

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ ----------- Số:199/HĐTS-VP1 V/v thường xuyên treo cờ Tổ quốc và cờ Phật giáo tại Trụ sở GHPGVN các cấp, tại các chùa,cơ sở tự viện. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập...

Công văn: Về việc phổ biến sử dụng logo Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ ------------ Số: 198/HĐTS-VP1 V/v phổ biến sử dụng logo Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------- Hà Nội,...

Trung ương Giáo hội kêu gọi tụng kinh cầu siêu cho các nạn nhân tử vong do dịch Covid-19 trong mùa Vu lan

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ ________________ Số: 194 /HĐTS-VP1 V/v các chùa, cơ sở tự viện GHPGVN thiết lập trai đàn tụng kinh cầu siêu cho các nạn nhân tử vong do dịch bệnh Covid-19 trong mùa Vu...

Thông bạch: Đại lễ Vu lan Báo hiếu PL.2565 – DL.2021

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ _____________ Số: 193/TB-HĐTS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _________________ Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2021 THÔNG BẠCH V/v Đại lễ Vu lan Báo hiếu PL.2565...

Công văn: Đề nghị Tăng ni, Phật tử các chùa tiếp tục tích cực hơn nữa thực hiện và lan tỏa phong trào bữa...

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ ________________ Số: 192/HĐTS-VP1 V/v đề nghị Tăng ni, Phật tử các chùa tiếp tục tích cực hơn nữa thực hiện và lan tỏa phong trào bữa cơm yêu thương trong vùng tâm dịch. CỘNG...

Nghị quyết Ban Thường trực HĐTS GHPGVN lần thứ 6 khóa VIII (2017-2022)

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ ----------- Số: 243/NQ-HĐTS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------------- Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 7 năm 2021   NGHỊ QUYẾT BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ...

Trung ương Giáo hội đề nghị thực hiện nghiêm quy định 5K tại các Hạ trường, học viện và các tự viện có đông...

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ ______________ Số: 186/HĐTS-VP1 V/v thực hiện nghiêm quy định 5K trong nội viện cấm túc tại các Hạ trường, Học viện Phật giáo, và các cơ sở tự viện sinh hoạt chúng có...

Thông báo: Về việc cứu trợ, tiếp tế người dân Trong dịch Covid-19

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ BAN TỪ THIỆN XÃ HỘI TRUNG ƯƠNG ------------------- Số: 004/TB-BTTXH V/v BTTXH cứu trợ, tiếp tế người dân Trong dịch Covid-19 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------ TP.HCM,...

Công văn kêu gọi Tăng Ni, Phật tử cả nước cấm túc, ở yên một chỗ tụng kinh cầu nguyện đẩy lùi dịch Covid-19

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ -------------- Số: 183/HĐTS-VP V/v kêu gọi Tăng Ni, Phật tử cấm túc, ở yên một chỗ tụng kinh cầu bình an, sớm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT...

Báo cáo sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm và Phương hướng hoạt động Phật sự 6 tháng cuối năm 2021...

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ __________________ Số: 173/HĐTS-VP1 V/v Báo cáo sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm và Phương hướng hoạt động Phật sự 6 tháng cuối năm 2021. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA...

Thông bạch: Tăng Ni, Phật tử cả nước hướng về TP.HCM và các tỉnh, thành phía Nam ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ ----------------- Số: 171/TB-HĐTS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------------------- Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2021 THÔNG BẠCH V/v Tăng Ni, Phật tử cả nước hướng...

Trung ương Giáo hội yêu cầu tiếp tục nâng cao các biện pháp và thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch Covid-19

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ ----------------------- Số: 169/HĐTS-VP1V/v tiếp tục nâng cao các biện pháp và thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch Covid-19 trong bối cảnh lây nhiễm của biến chúng mới Delta...

Công Văn: V/v tích cực phối hợp cung cấp thông tin các cơ sở tự viện trong Tổng điều tra kinh tế năm 2021

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ ---------- Số: 168/HĐTS-VP1 V/v tích cực phối hợp cung cấp thông tin các cơ sở tự viện trong Tổng điều tra kinh tế năm 2021. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập...

Cáo phó: Trưởng lão Hòa thượng Thích Nhuận Thanh viên tịch

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ —————————   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————— Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 6 năm 2021 CÁO PHÓ Ban Thường trực...

Trung ương GHPGVN góp ý về Dự thảo Thông tư Bộ Tài chính liên quan đến quản lý, thu chi tiền công đức

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ -------------- Số:157/HĐTS-VP1 V/v góp ý Dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài...

Thông báo: Gửi báo cáo sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2021

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ --------------------- Số: 144/TB-HĐTS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------------ Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2021 THÔNG BÁO Gửi báo cáo sơ kết công tác Phật...

Công văn về việc đóng góp Quỹ Vắc-xin phòng, chống dịch Covid-19

PSO- Hôm nay ngày 7/6/2021, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch HĐTS GHPGVN đã ký ban hành Công văn số 140/HĐTS-VP1 và 141/HĐTS-VP1 gửi chư Tôn đức Ban Thường trực HĐTS và chư Tôn đức Ủy viên,...

Thông bạch: Về việc đóng góp quỹ mua vaccine phòng, chống dịch Covid-19

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ ------------------- Số : 130/TB-HĐTS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------------------- Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2021 THÔNG BẠCH V/v đóng góp quỹ mua vaccine phòng,...