Thứ Ba, Tháng Chín 21, 2021

HỘI THI VU LAN VĂN HÓA TÌNH NGƯỜI 2021 CHỦ ĐỀ TÌNH NGƯỜI TRONG ĐẠI DỊCH

Diễn văn Phật đản PL.2565 – DL.2021 của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ ----------------- DIỄN VĂN PHẬT ĐẢN PL.2565 - DL.2021 CỦA HÒA THƯỢNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Kính bạch Chư tôn...

Ý nghĩa Phật đản PL.2565 – DL.2021 của Hòa thượng Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Hoằng pháp Trung ương

ĐỨC THẾ TÔN RA ĐỜI – SỰ KIỆN HI HỮU CỦA THẾ GIAN (Bài giảng nhân Đại lễ Phật đản PL. 2565 – DL. 2021) Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Ban Hoằng pháp TW...

Công Văn: V/v tiếp tục tăng cường nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trước diễn biến lây nhiễm mới

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ ---------------- Số: 106/CV-HĐTSV/v tiếp tục tăng cường nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trước diễn biến lây nhiễm mới. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do...

Trung ương Giáo hội kêu gọi ủng hộ chư Tăng Phật giáo và nhân dân Ấn Độ

PSO - Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN vừa phổ biến Công văn số 94/HĐTS-VP1 kêu gọi ủng hộ chư Tăng Phật giáo và nhân dân Ấn Độ trước làn sóng thứ 2 dịch Covid-19 hiện nay...

Công Văn: V/v tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ ---------------- Số: 87/HĐTS-VP1 V/v tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 tại các chùa, cơ sở tự viện trong tình hình hiện nay. CỘNG HÒA XÃ HỘI...

Cáo phó Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Trường viên tịch

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ ————————— CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——————-Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2021 CÁO PHÓ – Ban Thường trực...

Công văn: V/v Vận động Tăng Ni, Phật tử tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu...

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ ----------- Số: 82/HĐTS-VP1 V/v vận động Tăng Ni, Phật tử tích cực tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. CỘNG HOÀ...

Cáo phó: Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên – Phó Pháp chủ GHPGVN viên tịch

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ ---------------------------   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2021   CÁO PHÓ - Ban Thường trực...

Cáo phó: Đại lão Hòa thượng Thích Từ Hương tân viên tịch

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ ----------------  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------ Tp, Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2021   CÁO PHÓ Ban Thường trực...

Thư chúc Tết Chôl Chnăm Thmây của Trung ương GHPGVN

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ ---------------------- THƯ CHÚC TẾT CHÔL CHNĂM THMÂY Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2021 Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính gửi: Chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Achar,...

Thông bạch: Tổ chức An cư Kết hạ – Phật lịch 2565

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ -------------------- Số : 128/TB-HĐTS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------------------- Tp. Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 4 năm 2021  THÔNG BẠCH Tổ chức An cư Kết...

Thông bạch: Về việc Hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ ---------------- Số : 69/TB-HĐTS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------------------------------- Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2021 THÔNG BẠCH Về việc Hướng dẫn tổ chức Đại...

Thông tư: V/v Tổ chức Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2021

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ -------------- Số: 61/TT-HĐTS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2021  THÔNG TƯ V/v Tổ chức Hội nghị sinh hoạt Giáo...

Thông tư: Hướng dẫn tổ chức Đại hội Đại biểu GHPGVN tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nhiệm kỳ 2022 – 2027

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ ----------------- Số:60/TT-HĐTS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------ Hà Nội, ngày   tháng   năm 2021   THÔNG TƯ Hướng dẫn tổ chức Đại hội Đại biểu GHPGVN tỉnh, thành phố...

Trung ương Giáo hội tổ chức cuộc thi sáng tác Logo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập GHPGVN

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ ————————— Số: 55/HĐTS-VP1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————————————————— Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2021 THỂ LỆ Cuộc thi sáng tác Biểu trưng (Logo) kỷ niệm...

Công văn về việc đăng ký mục 7 Tờ khai CCCD là Phật giáo đối với Phật tử khi làm Căn cước công dân

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ ————————— Số: 52/HĐTS-VP1 V/v đăng ký mục 7 Tờ khai CCCD là Phật giáo đối với Phật tử khi làm Căn cước công dân. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập –...

Công văn về việc tiếp tục nâng cao các biện pháp trong phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở tự viện

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ ————————— Số: 50/HĐTS-VP1 V/v tiếp tục nâng cao các biện pháp trong phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở tự viện. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do...

Thông tư: Hướng dẫn tổ chức Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN (1981 – 2021)

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ -------------- Số : 48/TT-HĐTS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------------- Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2021 THÔNG TƯ Hướng dẫn tổ chức Đại lễ kỷ...

Công văn: V/v xin ý kiến cho công tác chuẩn bị sửa đổi Hiến chương GHPGVN lần thứ 7

  GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ ------------ Số: 44/HĐTS-VP1 V/v xin ý kiến cho công tác chuẩn bị sửa đổi Hiến chương GHPGVN lần thứ 7 tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX năm...

Cáo phó: Hòa thượng Thích Nhật Ấn viên tịch

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ —————— CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————————— CÁO PHÓ - Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; - Ban Trị...

Công văn V/v tổ chức hiến máu nhân đạo

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ ———————— Số: 39/HĐTS-VP1 V/v tổ chức hiến máu nhân đạo. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————————————— Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2021   Kính gửi:  –...

Công văn V/v hưởng ứng thông điệp trồng 1 tỷ cây xanh vì một Việt Nam xanh của Thủ tướng Chính phủ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ ————————- Số: 38/HĐTS-VP1 V/v hưởng ứng thông điệp trồng 1 tỷ cây xanh vì một Việt Nam xanh của Thủ tướng Chính phủ. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự...

Công văn về việc cầu nguyện Quốc thái dân an trong dịp Tết cổ truyền Xuân Tân Sửu 2021

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ ------------------------- Số: 30/HĐTS-VP1 V/v cầu nguyện Quốc thái dân an trong dịp Tết cổ truyền Xuân Tân Sửu. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------------------------- Hà Nội,...

Công văn về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trước diễn biến dịch bệnh hiện nay và trong dịp Tết nguyên đán Tân...

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ _________________ Số: 21/CV-HĐTS V/v thực hiện nghiêm các biện pháp tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trước diễn biến dịch bệnh hiện nay và trong dịp Tết nguyên đán Xuân Tân Sửu. CỘNG HÒA...

Danh sách tấn phong Giáo phẩm Thượng tọa tại Hội nghị Thường niên Kỳ 5 – Khóa VIII (2017 – 2022) HĐTS GHPGVN

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ ---------------  BAN TĂNG SỰ TRUNG ƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -----------------   DANH SÁCH TẤN PHONG GIÁO PHẨM THƯỢNG TỌA Tại Hội nghị Thường niên Kỳ 5...

Danh sách tấn phong Giáo phẩm Ni sư tại Hội nghị Thường niên Kỳ 5 – Khóa VIII (2017-2022) HĐTS GHPGVN

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ _______________ BAN TĂNG SỰ TRUNG ƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ______________________   DANH SÁCH TẤN PHONG GIÁO PHẨM NI SƯ Tại Hội nghị Thường niên Kỳ 5...

Danh sách tấn phong Giáo phẩm Ni trưởng tại Hội nghị Thường niên Kỳ 5 – Khóa VIII (2017-2022) HĐTS GHPGVN

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ _______________ BAN TĂNG SỰ TRUNG ƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ______________________   DANH SÁCH TẤN PHONG GIÁO PHẨM NI TRƯỞNG Tại Hội nghị Thường niên Kỳ 5...

Danh sách tấn phong Giáo phẩm Hòa thượng tại Hội nghị Thường niên Kỳ 5 – Khóa VIII (2017-2022) HĐTS GHPGVN

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ _______________ BAN TĂNG SỰ TRUNG ƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ______________________   DANH SÁCH TẤN PHONG GIÁO PHẨM HÒA THƯỢNG Tại Hội nghị Thường niên Kỳ 5...

Nghị quyết Hội nghị Kỳ 5 – Khóa VIII Hội đồng Trị sự GHPGVN

  GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ ________________ Số :  028  /NQ-HĐTS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc __________________ Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2021 NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ KỲ 5...