Thứ Tư, Tháng Chín 22, 2021

HỘI THI VU LAN VĂN HÓA TÌNH NGƯỜI 2021 CHỦ ĐỀ TÌNH NGƯỜI TRONG ĐẠI DỊCH

Cáo phó: Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Hiện viên tịch

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ —————— CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————————— CÁO PHÓ Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN; ...

Thông báo: V/v kỳ họp Hội nghị thường niên Kỳ 5, Khóa VIII (2017 – 2022)

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ —————————— Số: 286/TB-HĐTS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————————————– Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2020 THÔNG BÁO V/v kỳ họp Hội nghị thường niên Kỳ...

Cáo phó: Ni trưởng Thích Nữ Tràng Liên viên tịch

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ ------------------ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------- CÁO PHÓ Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Ban Trị...

Ban Hoằng pháp Trung ương thông báo họp mặt

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ BAN HOẰNG PHÁP TRUNG ƯƠNG ------------------------------ Số : 029 /TB.BHPTƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------------------------- TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2020   THÔNG...

Cáo Phó: Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Cầu viên tịch

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ ————————— CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——————————— Tp.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 12 năm 2020 CÁO PHÓ Ban Thường trực Hội...

Cáo phó: Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Phúc viên tịch

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ ————————— CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——————————— Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2020 CÁO PHÓ Ban Thường trực...

Văn tưởng niệm Đức vua – Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn của GHPGVN

VĂN TƯỞNG NIỆM Đức Vua - Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Nam Mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Trúc Lâm Yên Tử Pháp phái lịch đại Tổ Sư tác...

Tiểu sử Đức vua – Phật hoàng Trần Nhân Tông – Sơ tổ Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam

TIỂU SỬ ĐỨC VUA - PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG SƠ TỔ THIỀN PHÁI TRÚC LÂM VIỆT NAM (1258 - 1308) Đức vua Trần Nhân Tông, tên húy là Trần Khâm, sinh năm Mậu Ngọ - 1258 vào ngày 11 tháng 11...

Cáo phó: Trưởng lão Hòa thượng Thích Ngộ Tánh viên tịch

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ —————————   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——————————— Tp. Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 12 năm 2020 CÁO PHÓ Ban Thường trực Hội đồng Trị...

Thông bạch: Tổ chức Đại lễ tưởng niệm lần thứ 712 Ngày Đức vua – Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ —————————— Số: 269/TB-HĐTS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————————————– Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2020 THÔNG BẠCH Về việc tổ chức Đại lễ tưởng niệm...

Thông bạch vận động cứu trợ đồng bào lũ lụt các tỉnh miền Trung

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ ---------------------- Số: 228/TB-HĐTS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------------------------- Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2020 THÔNG BẠCH V/v vận động cứu trợ đồng bào lũ...

Trung ương Giáo hội thông báo về việc gửi báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2020

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ ------------------------------ Số: 231/TB-HĐTS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------------------------- Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2020 THÔNG BÁO Về việc gửi báo cáo tổng kết công...

Trung ương Giáo hội Thông báo về việc báo Tuổi Trẻ gửi lời xin lỗi GHPGVN và Tăng Ni, tín đồ Phật tử

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ ——————— Số:  213/TBHĐTS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————————    Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2020 THÔNG BÁO V/v báo Tuổi Trẻ gửi lời xin...

Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội phúc đáp đơn đề nghị của ông Phạm Văn Cung (tức Đại đức Thích Phước Ngọc)

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ --------------------- Số:  352/HĐTS-VP2 V/v phúc đáp đơn đề nghị của ông Phạm Văn Cung CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------------------------    Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25...

Cáo phó: Trưởng lão Hòa thượng Thích Hân Đức viên tịch

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ ————————— CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——————————— Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 09 năm 2020 CÁO PHÓ Ban Thường trực...

Thông tư Hướng dẫn tổ chức Đại hội Đại biểu GHPGVN quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ ------------------------- Số: 205 /TT-HĐTS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------------------------- Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2020 THÔNG TƯ Hướng dẫn tổ chức Đại hội Đại...

Thông tư của Trung ương Giáo hội hướng dẫn việc sinh hoạt của Tăng Ni

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ --------------------------- Số: 206 /2020/TT-HĐTS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------------ Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2020 THÔNG TƯ Hướng dẫn việc sinh hoạt của Tăng...

Thông báo về việc Tấn phong Giáo phẩm tại Hội nghị thường niên kỳ 5 khóa VIII GHPGVN

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ _________________ Số: 342/TB-HĐTS/BTSTW CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ____________________ Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 9 năm 2020 THÔNG BÁO V/v Tấn phong Giáo phẩm tại...

Thông báo tạm hoãn Hội thảo Nghi lễ Phật giáo lần thứ III năm 2020

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ _________________ BAN NGHI LỄ TRUNG ƯƠNG Số: 008/TB-BNLTW CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ____________________ Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 9 năm 2020 THÔNG BÁO V/v tạm...

Công văn về việc khảo sát, đánh giá việc gửi, thờ phụng tro cốt, di ảnh của người quá cố tại các cơ sở...

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ _________________ Số: 195/HĐTS-VP1 V/v khảo sát, đánh giá việc gửi, thờ phụng tro cốt, di ảnh của người quá cố tại các cơ sở tự viện Phật giáo. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA...

Cáo phó: Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Huệ viên tịch

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ ————————— CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——————————— Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 08 năm 2020 CÁO PHÓ - Ban Thường trực...

Công văn Hội đồng Trị sự về việc khóa lễ Vu lan báo hiếu PL. 2564 – DL. 2020 trong bối cảnh dịch bệnh...

Mùa Vu lan báo hiếu năm nay chuẩn bị bắt đầu trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn đang có diễn biến phức tạp tại một số địa phương. Vì vậy, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự kính đề...

Ban Hoằng pháp TƯ thông báo tạm ngưng tổ chức đoàn đến thăm và thuyết giảng các Trường hạ trên toàn quốc

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ BAN HOẰNG PHÁP TRUNG ƯƠNG _________________ Số: 025/TB.BHPTƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ____________________ Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 7 năm 2020 THÔNG BÁO V/v tạm...

Công văn V/v Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ _________________ Số: 173/HĐTS-VP V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ____________________ Hà Nội, ngày...

Tạm dừng các hoạt động dành cho giới trẻ trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19

PSO - Ngày 28/7/2020, TT. Thích Phước Nghiêm, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó trưởng ban Thường trực Ban HDPT TƯ, Trưởng Phân ban Thanh thiến nhi Phật tử TƯ đã ký ban hành công văn số 024/2020/PBTTNPT-VP về...

Hội đồng Trị sự yêu cầu Ban Trị sự GHPGVN TP. Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng,...

PSO - Sáng nay ngày 27/7/2020, TT. Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN thay mặt Trung ương Giáo hội đã ký ban hành văn bản số:164/HĐTS-VP gửi Ban Trị sự GHPGVN thành phố Đà...

Nghị quyết Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ ------------------------------ Số :  228  /NQ-HĐTS   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------------------ Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 07 năm 2020   NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG...

Công văn: Tổ chức Hội nghị bồi dưỡng công tác nghiệp vụ Thư ký và Quản trị Văn phòng

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ _________________ Số:  145/CV-HĐTS V/v tổ chức Hội nghị bồi dưỡng công tác nghiệp vụ Thư ký và Quản trị Văn phòng GHPGVN năm 2020. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -...

Thông báo triệu tập Hội nghị bồi dưỡng công tác nghiệp vụ Thư ký và Quản trị Văn phòng

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ _____________________ Số:  138/TBTT-HĐTS CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _____________________________ Hà Nội, ngày  01 tháng 7 năm 2020 THÔNG BÁO TRIỆU TẬP HỘI NGHỊ BỒI DƯỠNG CÔNG TÁC...

Thông báo tổ chức Hội thảo Nghi lễ Phật giáo toàn quốc năm 2020

  GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ ________________ BAN NGHI LỄ TRUNG ƯƠNG Số : 003 /TB-BNLTW  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _______________________ Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2020 THÔNG...