Thứ Sáu, Tháng Mười Hai 3, 2021

[Video]Đà Nẵng: Trường trung cấp Phật học và chuyến Hành hương về những vùng đất Phật

https://www.youtube.com/watch?v=QvihNkqcmAE Ban TTTT trường TC học viên Đà Nẵng  

[Video] Phóng sự: LÒNG MỘ ĐẠO CỦA KIỀU BÀO VIỆT TRÊN ĐẤT LÀO

https://www.youtube.com/watch?v=eZtClGQrqhk&feature=youtu.be  

[Video] Hơn 500 Tăng, Ni sinh tham gia cầu nguyện hướng về rừng Amazon

https://www.youtube.com/watch?v=X6Osvy1AmM8 Nghiêm Tiến        

[Video] Thái Bình: Phổ biến Luật Tín ngưỡng Tôn giáo tại Trường hạ

https://www.youtube.com/watch?v=tejojhsVvyQ&feature=youtu.be Trọng Hải          

[Video] Nét đẹp mùa An cư PL.2563

https://youtu.be/IbL8TVv8Ef4          

Chùa Hòa An – Tp.Tam Kỳ – T.Quảng Nam

https://www.youtube.com/watch?v=_i4OsIMMEW4      

[Video] Phóng sự Mùa An cư Tăng Ni Quảng Nam khép mình trong giới luật

https://www.youtube.com/watch?v=I7EhmFUBtwY Phật Sự miền Trung      

[VIDEO] BẢN TIN PHẬT SỰ 20H NGÀY 03/08/2019

https://www.youtube.com/watch?v=X5y2_Rys4bI&feature=youtu.be

[Video] Demo Trung tâm Hành chánh điện tử của GHPGVN

https://www.youtube.com/watch?v=j6PCmHzcV4c

[VIDEO] PHÓNG SỰ KHÓA TU MÙA HÈ TẠI CHÙA HOẰNG PHÚC NĂM 2019

https://www.youtube.com/watch?v=uALaLi_QFxs Phật sự Miền Trung

[VIDEO] BẢN TIN PHẬT SỰ 20H NGÀY 26/07/2019

https://www.youtube.com/watch?v=71pNgnsEbPs